Billström invigde projekt för bättre integration i Öresund

Migrationsminister Tobias Billström invigde idag projektet Excellence i Mångfald vid ett seminarium i Malmö rådhus. Projektet ska verka för att främja integrationen inom näringslivet i Skåne och Danmark.
Bakgrunden till projektet är betydelsen av tillväxt. Samtidigt har både Sverige och Danmark åldrande befolkningar där färre kommer behöva försörja fler. Den utrikesfödda delen av befolkningen ökar i både Sverige och Danmark. Öresundsregionen kan eventuellt få uppleva en barriär mot tillväxt om inte näringslivet och den offentliga sektorn tar tillvara på och integrerar utrikesfödda på arbetsmarknaden.

- Arbetslinjen är viktig för regionens utveckling. Näringslivet bör på allvar ta tillvara på den kompetens utrikesfödda i regionen har. Jag ser därför mycket positivt på det intensifierade kompetens- och erfarenhetsutbyte över sundet som projektet möjliggör, säger migrationsminister Tobias Billström.
 

Ska skapa modell

Projektet ska fungera som en arena för utbyte av metoder och redskap som ska bidra till att Sverige och Danmark drar nytta av varandras kompetens och erfarenheter. Det övergripande målet för projektet är därför att ta fram en Öresundsmodell för mångfaldsledning på arbetsmarknaden.
 
- Danmark har metoder för arbetsplatskultur och mångfaldsledning och i Sveriges har mångfald använts för att skapa tillväxt genom att använda utrikesföddas kompetens. Det är dessa erfarenheter som vi vill dra nytta av, säger Tomas Petersson, projektledare från Region Skåne.
 
Excellence i Mångfald leds av Region Skånes näringslivsavdelning i samarbete med den danska organisationen Nydansker och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Projektet har beviljats en budget om drygt 4 miljoner kronor, varav hälften kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och resterande del från projektets parter. Projektet sträcker sig fram till augusti 2013.
 • Sidan uppdaterad
  2012-01-18 av Bengt Flemark bengt.flemark@skane.se
  Faktaägare: Tomas Petersson
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies