Skånes universitetssjukhus, Malmö

Malmö stad 040-
Södra Förstadsgatan 101, 205 02 Malmö

www.skane.se/sus  
 
Växel 040-33 10 00  
Sjukhusets mottagningar och avdelningar kan alltid nås via växeln.  
Administration/Sjukhusledning
Inga Marie Nilssons gata 29
   
 Växel: 33 10 00  
Patientupplysning    
   Frågor om besökstider och på vilken 33 11 80  
   avdelning en patient vårdas.    

 
E-post till sus@skane.se tas emot av registrator och läses under kontorstid måndag till fredag.

För kontakt med klinik angående frågor om vård, tidbokning eller avbokning används ”Mina vårdkontakter”: Logga in till Mina vårdkontakter

För medicinska frågor hänvisas till ”1177: Råd om vård dygnet runt” http://www.1177.se/Skane/

 Vid akuta tillstånd ring 112

   

Patientforum i Malmö

 
Jan Waldenströms gata 35, CRC    
Frågor om hälso- och sjukvård 33 80 30  
patientforum.sus@skane.se    
www.skane.se/sus/patientforum    

   

AK-enheten

 
Inga Marie Nilssons gata 46 33 23 16  
     
     
     

   

Akutmottagning, dygnet runt

 
Ruth Lundskogs gata 5    
Nås via växeln 33 10 00  

 För rådgivning hänvisas dygnet runt till 
 Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.
www.1177.se

 

   

Allergimottagning

 
Lungmottagning, Inga Marie Nilssons gata 46. 33 22 16  
Öronmottagning, Jan Waldenströms gata 18 33 28 06  

   

Anestesiklinik

 
Smärtenhet, Inga Marie Nilssons gata 47, plan 2 33 37 03  

   

Barn- och ungdomskirurgiska kliniken

 
Södra området, Cronquists gata, ingång 116, plan 2
Hjärtmottagning

 

33 68 46

 

   

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

 

Barnakut, dygnet runt
Ruth Lundskogs gata 5

Rådgivning dygnet runt, ring Sjukvårdsrådgivningen
på telefon 1177 eller din vårdcentral

   

 

   

Barnspecialistmottagning
Södra området, Cronquists gata, ingång 116, plan 2

   

 Reception fm

33 63 83  

 Reception em

33 24 87  

 Allergimottagning

33 16 94  

 Allmän mottagning

33 60 03  

 Diabetesmottagning

33 72 80

 

 Endokrinmottagning

33 60 03

 

 Gastromottagning

33 60 03

 

 Infektionsmottagning

33 60 03

 

 Hematologmottagning

33 60 03

 

 Neurologmottagning

33 76 20

 

 Njurmottagning (nefrologi)

33 72 80

 

 

 

 

Barnöverviktsenheten
Södra området, Cronquists gata,  ingång 116, plan 1

 33 69 95

 

   

Blodgivning

 
Blodcentralen Skåne                 0200-87 11 22  
www.geblod.nu                             
                              

   

Bröstcentrum

 
Bröstmottagning, kirurgi    
Jan Waldenströms gata 22    
Rådgivning, nybesök, återbesök 33 36 65  
Ombokning, avbokning av återbesök 33 63 28, 33 67 74  
Mammografi, kundtjänst Unilab 042-406 80 80  
Punktionsmottagning,
Klinisk patologi
(bokning, avbokning, rådgivning)

33 14 02

 

   

Centrum för sexuell hälsa

 
Claesgatan 7    
www.skane.se/sexuellhalsa    
Reception 33 17 47  

   

Clinical Research Centre (CRC)

 
Jan Waldenströms gata 35 39 10 10  

   

Diagnostiskt centrum för bild och funktionsmedicin

 
Inga-Marie Nilssons gata 49    
Röntgenavdelningen, dagtid/vardagar

Akutsektionen, övriga tider         

33 89 00

33 89 65, 33 89 70

 

Carl Bertil Laurells gata 9                            

www.skane.se/sus/dc/rontgen

 

 
Klinisk fysiologi 33 87 00  

 

   

Endokrinologiska kliniken

 
Jan Waldenströms gata 15    
Upplysning endokrin 33 22 95  
Upplysning/tidbokning diabetes 33 60 13  

   

Endoskopisektion

 
Inga Marie Nilssons gata 49 33 86 10  

   

Funktionsundersökning

 
Klinisk kemi Se - Provtagning  
www.skane.se/labmedicin    

   

Gastroenterologisk mottagning

 
Inga Marie Nilssons gata 46 33 32 27  

   

Geriatriska kliniken

 
Jan Waldenströms gata 35    
Upplysning 39 13 03  
Mottagning 39 13 05  
Kommunens rehabiliteringsavdelning KRA    
   Simrisbanvägen 14 34 47 97  

   

Handkirurgiska kliniken

 
Jan Waldenströms gata 5    
Tidbokning/reception 33 60 52  
Rådgivning - väntelista för operation 33 60 52  

   

Hematologi- och koagulationskliniken

 
Mottagning, hematologi, Jan Waldenströms gata 16 33 23 11  
Mottagning, koagulation, Jan Waldenströms gata 14 33 23 92  
     

Hjärtmottagningen

 
Inga Marie Nilssons gata 46 33 24 03  

   

Hudklinik

 
Jan Waldenströms gata 18    
Hudmottagning, tidbokning 33 17 50  
Yrkes- och miljödermatologisk avdelning    
   Upplysning 33 65 16  
   Tidbokning 33 78 53, 33 78 72  
         
Centrum för sexuell hälsa    
   Claesgatan 7, reception 33 17 47  

   

Hälsoenheten

 
Jan Waldenströms gata 50 33 28 20  
Läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska    
     

   

Infektionsklinik

 
Ruth Lundskogs gata 3    
Tidbokning 33 17 27  
Rådgivning allmäninfektion 33 75 27  
Rådgivning HIV, hepatit och stickskador 33 63 43  
Sprutbyte, Jan Waldenströms gata  69 33 18 19  
Centrum för sexuell hälsa    
   Claesgatan 7, reception 33 17 47  

   

   

Kirurgiska kliniken

 

Jan Waldenströms gata 44
Mottagning och Bäckenbottencentrum, kirurgi

   
Rådgivning, nybesök, återbesök, ombokning och avbokning 33 36 65  
Sektion för transplantation, Inga Marie Nilssons gata 47
33 38 40  

Klinisk forskningsenhet

 
Inga Marie Nilssons gata 42 33 20 37  

   

Klinisk fysiologi

 
Inga Marie Nilssons gata 49 33 87 00  
  
   
  
   
     
  
   

Kvinnoklinik

 
     
Jan Waldenströms gata 47    
Akutmottagning 33 21 00  
Rådgivning/tidbokning 33 21 00  
Förlossningsavdelning  33 21 00  
      
Abortrådgivning                     33 21 00  
Amningsmottagning 33 21 00  
Perinatalavdelning 33 21 00  
Familje-BB 33 21 00  
 Återbesök 33 21 00  
Dagvårdsavdelning 33 21 15  
Gynekologisk vårdavdelning 33 21 16  
Kurator 33 21 00  
Operationsavdelning, sekreterare
Prenatal enhet

33 21 46

33 21 00

 
Sexologmottagning 33 21 52  
     
Sjukgymnastik
Tidbokning/rådgivning
33 21 65
33 21 00
 
Ultraljudsavdelning 33 21 55  
Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, reception
33 17 47  
Mödravårdhälso/preventivmedelsrådgivning/
cellprovtagning
Se barnmorskemottagning
   

Käkkirurgiska kliniken

 
Enheten för käkortopedi    
Jan Waldenströms gata 18
046-17 11 00  


 

 

Kärlkliniken

 
Kärlkoordinatorer, Ruth Lundskogs gata 10    
   Rådgivning, tidbokning, väntelista, nybesök 33 10 96  
Kärlmottagning, Inga Marie Nilssons gata 47    
   Rådgivning, tidbokning, återbesök 33 10 60  
   Fax 33 69 28  
Aortascreening: aortascreening@skane.se    

   

Logopedisk avdelning

 
Jan Waldenströms gata 18 33 28 10  

   

Lungmedicinsk mottagning

 
Inga Marie Nilssons gata 46 33 39 10  

   

Medicinmottagning

 
Inga Marie Nilssons gata 46 33 24 13  

   

Medicinsk teknik

 
Jan Waldenströms gata 18
www.skane.se/sus/medicinsk_teknik

33 12 34

 

   
 

Minneskliniken

 

Simrisbanvägen 14

Mottagning

   
Reception Nybesök-Återbesök
 33 50 36  
 

Neonatalkliniken

 

Jan Waldenströms gata 47

   
Neonatalmottagning 33 79 93  
Vårdavdelning

33 16 41

 

www.skane.se/sus/neonatalkliniken

   
 
   
   

   

Neurofysiologiska kliniken

 
(remiss erfordras) 33 15 11  
Inga Marie Nilssons gata 32    
www.skane.se/sus/neurofys    

   

Neurologiska kliniken

 

Mottagning, Jan Waldenströms gata 15

   
Recept, tidbokning och rådgivning
33 19 12  
   
       
     
        
        

   

Njurmedicin och transplantationskliniken

 
Sektion för njursjuka, mottagning,
Inga Marie Nilssons gata 40
33 11 86
 
Dialysavdelning, Inga Marie Nilssons gata 47
Pildammsdialysen, Inga Marie Nilssons gata 18
Peritonealdialysen, (PD), Inga Marie Nilssons gata 18..
33 23 47
33 77 22
33 18 71
 

   

   

Ortopediska kliniken

 
Inga Maria Nilssons gata 22  
Fotteam 33 75 40  
Trauma 33 60 30  
Rygg 33 75 50  
Axel- och sportteam 33 60 29  
Tidbokning, idrottsskador 33 63 19  
Gipstekniker 33 24 57  
Osteoporosteam
33 81 80  

Ortopedteknisk avdelning

 
Inga Maria Nilssons gata 22 33 25 06  

   

Plastikkirurgiska kliniken

 
Jan Waldenströms gata 18 33 25 20  

   

Provtagning

 
Klinisk kemi, Labmedicin Skåne, Jan Waldenströms gata 14 33 14 35  
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Cronquists gata, Ingång 116 33 16 50  

www.skane.se/labmedicin

   
     

Psykiatri

   
Se Psykiatri i Malmö    


 

   

Punktionsmottagning

   
Klinisk patologi, Labmedicin Skåne 33 14 02  
     
www.skane.se/labmedicin    


 

   

   

Reproduktionsmedicinskt centrum

 
Jan Waldenströms gata 47 33 21 64  


 

   

Reumatologisk mottagning

 
Inga Marie Nilssons gata 32 33 23 63  


 

   

Röntgen

 
Diagnostiskt Centrum för bild och
Funktionsmedicin
   
Inga Marie Nilssons gata 49    
Röntgenavdelning, dagtid/vardagar 33 89 00  
Akutsektion, övriga tider

Carl Bertil Laurells gata 9      

www.skane.se/sus/dc/rontgen

33 89 65, 33 89 70  

Sexuell hälsa  

 
Centrum för sexuell hälsa    
Claesgatan 7 33 17 47  

   

Sjukhusbibliotek

 
Jan Waldenströms gata 35. CRC

www.skane.se/sus/sjukhusbiblioteket

33 18 51  

   

Sjukhuskyrka

 
Sjukhuspräst, växel 33 10 00  

   

Skånes onkologiska klinik

 
Cytostatikamottagning, Jan Waldenströms gata 18 33 28 69  
Allmän mottagning, rådgivande
sjuksköterska, Jan Waldenströms gata 18
33 60 75  

   

   

Strålningsfysik

 
Diagnostiskt Centrum    
Inga Marie Nilssons gata 49    
Expedition 33 12 35  

   

Urologiska kliniken

 
Jan Waldenströms gata 7    
Rådgivning 33 27 20  
Väntelista för inläggning
33 39 59, 33 79 78
 

   

Vårdavdelningar

 
Nås via växeln 33 10 00  

   

Ögonkliniken

 
Inga Marie Nilssons gata 38    
Mottagning
33 27 50  

Öron-, näs- och halskliniken

 
Jan Waldenströms gata 18    
Mottagning 33 10 12  
Logopedisk avdelning 33 28 10  
Audiologisk avdelning    
   Rådgivande audionom 33 65 80  
   Tidbokning 33 27 90
    

Information

Den 1 januari 2010 bildades Skånes universitetssjukhus genom en sammanslagning av universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
 
Patienter som tidigare besökt ett av sjukhusen kan nu i vissa fall få kallelse till det andra. Det är viktigt att läsa texten på kallelsen noga före besöket.
 
 • Sidan uppdaterad
  2013-03-06 av Torbjörn Petersson Torbjorn.A.Petersson@skane.se
  Faktaägare: Monica Larsson
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies