Sjukhuset i Hässleholm

Hässleholms kommun 0451-

Esplanadgatan 13, 281 38 Hässleholm
www.hassleholmssjukhus.org
sjukhus.hassleholm@skane.se

Växel 29 60 00
Sjukhusets mottagningar och avdelningar kan alltid nås via växeln.
Förvaltningsledning, Ingång A 29 61 10
Patientupplysning, Ingång A 29 60 35
Information om vilken avdelning patienten vårdas på
(Informationen lämnas om patienten lämnat sitt tillstånd)
  
 

AK-mottagning

Ingång A 29 62 28

 

Akutmottagning

Ingång B 29 60 00
(För sjukvårdsrådgivning ring 1177)  

 

Allergimottagning

Ingång A 29 63 34

 

Arbetsterapi

Ingång C 29 66 00

 

Barn- och ungdomsmedicin

Verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin hittar du på Hitta och jämför vård - http://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/  
   
   


 

 

Bentäthetsmätning

Ingång A 29 68 76

 

Blodgivning

Blodcentralen Skåne 0451-29 63 41
www.geblod.nu  

 

Blodtrycksmottagning

Ingång B 29 63 26

 

Dagkirurgi

Ingång A 29 64 28

 

Dagrehabilitering, geriatrik och rehabmedicin

Ingång C 29 63 81
   

 

Diabetes- och endokrinologimottagning

Ingång A 29 63 31
  29 63 89

 

Dialysmottagning

Ingång A 29 63 43
  29 60 27

 

 

Dietistmottagning

Ingång C 29 60 24
   

 

Fotvård

Ingång A 29 60 06

 

Geriatrik

Se Dagrehabilitering  

 
   

 

Gynekologi

Se Centralsjukhuset i Kristianstad  

 

Hjärtmottagning

Ingång B 29 63 26

 

 

 

 

Kirurgi, mottagning

Ingång A 29 64 07

 

Kurator, medicin

Ingång C 29 65 81
  29 65 83
  29 88 39

29 63 51
  
 

Logopedmottagning

Ingång C 29 66 27

 

Medicinmottaging

Ingång A 29 63 30

  

 

Minnesmottagning

Ingång A 29 67 46
   
  
 

Motions- och Idrottsskademottagning

Ingång C 29 66 00

 

Njurmedicin

Ingång A  
Njurmottagning

29 63 14,

29 63 21

Dietistmottagning 29 63 32
PD-mottagning 29 63 15
Transplantationsmottagning 29 63 28

 

Ortopedmottagning

Ingång A 29 64 70

 

Provtagning - Klinisk kemi

Ingång A 29 63 38
www.skane.se/labmedicin  
   

 

Psykiatri

Se Psykiatri i Hässleholm  
   
   

 

Rehabmedicin

Ingång C 29 66 00

 

Röntgen

Ingång K 29 68 92

 

Sjukgymnastik

Ingång C 29 66 00

 

Sjukhuskyrkan

Ingång K 77 62 80
Sjukhuspräst 77 62 11
Sjukhuspräst 77 62 13

 

 

Smärtenhet

Ingång A 29 62 44

 

Strokemottagning

Ingång A (Läkare) 29 63 30
Ingång C (Sjuksköterska) 29 61 95

 

Vårdavdelningar

Vårdavdelning ortopedi  
   Ingång A 29 64 49
 
    
Vårdavdelning 9, geriatrik och rehabilitering  
   Ingång E 29 65 22
Vårdavdelning 12, psykiatri  
   Ingång G 29 67 57
Vårdavdelning 38, närsjukvård  
   Ingång E 29 63 61
Palliativ vård och ASIH (KVH)  
   Ingång L (Linnégläntan) 29 65 26
Vårdavdelning IVÖ, internmedicinsk övervakning
   Ingång B 29 63 85

 

Ögonmottagning

Ingång H

 29 65 77

 • Sidan uppdaterad
  2013-10-16 av region@skane.se
  Faktaägare: Monica Larsson
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies