Väntetider för bedömningsbesök inför överviktsoperation i Landskrona

2010-06-02
Om du har fått en remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling av övervikt är vi medvetna om att väntetiden dessvärre är lång i hela landet.
De senaste åren har antalet operationer i regionen ökat kraftigt vilket även kommer att ske under kommande år. Samtidigt har efterfrågan på denna typ av operation mer än tredubblats vilket medför att väntetiderna trots detta är långa.

Intensivt arbete pågår
Om du vill anta erbjudandet om vårdgarantin är det viktigt att du meddelar detta till Kirurgmottagningen på Lasarettet i Landskrona. Ring det telefonnummer som finns i remissbekräftelsen. I dagsläget kan vi tyvärr inte hjälpa dig att hitta en vårdgivare som kan ta hand om dig inom vårdgarantins tidsramar. Det pågår dock hela tiden ett intensivt arbete för att hitta annan vårdgivare som kan erbjuda snabbare vård. Du kommer om så sker få besked från Kirurgmottagningen på Lasarettet i Landskrona.
 
Två aktörer utför operation
För närvarande utförs denna operation av Lasarettet i Landskrona samt av Aleris i Kristianstad. Aleris är en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Alla remisser ska skickas till Kirurgmottagningen på Lasarettet i Landskrona där väntelistan finns och den medicinska bedömningen görs. Efter denna bedömning fördelas remisserna mellan Lasarettet i Landskrona och Aleris
 • Sidan uppdaterad
  Faktaägare: Åsa Berling
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies