Så söker du vård

Om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa vänder du dig i första hand till din vårdcentral.

Ring 1177 för råd om vård

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för råd om vård. Hit ringer du också om du är osäker på vart du ska vända dig i vården. På 1177.se kan du också hitta kontaktuppgifter till vårdcentraler och se vilka som har kvälls- och helgöppet. 

Kontakta din vårdcentral om du blir sjuk

På vårdcentralerna finns personal med bred kompetens som tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Här får du en första bedömning av dina besvär. Behöver du ytterligare vård får du en remiss till en läkare som är specialist inom sitt område, till exempel en hudläkare, ortoped eller psykiater.

1177.se - Hitta rätt i Skånes vård

Ring 112 om du behöver akut vård

Blir du akut sjuk eller allvarligt skadad, ring 112, eller ta dig till närmaste akutmottagning.