Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, ska arbeta för att Skåne ska utvecklas till en kunskaps- och innovationsregion av högsta klass.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, består av representanter från ledningsnivå i Region Skåne, universitet och högskolor, kommunrepresentanter från Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg, näringsliv i regionen samt studenter.

FIRS övergripande inriktning är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften för att nå den uppsatta visionen om att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsbaserade region 2020. 

För att lyckas med detta krävs samarbete mellan olika aktörer. FIRS kan därför vara en samlande kraft och en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter.

Ledamöterna (ordinarie) är:

 • Charlotta Falvin, egen företagare, föredetta vd TAT AB
 • Christine Axelsson (S), regionråd Region Skåne
 • Cristina Glad, vd Bioinvent AB
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd Malmö stad
 • Katarina Erlingson (C), regionråd Region Skåne
 • Mats Boström, koncernchef Epsilon ab
 • Mats Helmfrid (M), kommunalråd Lunds kommun
 • Per Eriksson, rektor Lunds Universitet
 • Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg
 • Pia Kinhult (M), regionråd Region Skåne
 • Pierre Månsson (FP), kommunalråd Kristianstad
 • Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola
 • Stefan Lundgren (M), kommunalråd Kommunförbundet Skåne
 • Torbjörn Lövendahl (S), kommunalråd Staffanstorp
 • Spyridon Mylonopoulos, Bergendahls
 • Kerstin Lindell, vd Bona
 • Bert Nordberg, ordförande Vesta.