Så bildades Region Skåne

Region Skåne bildades formellt den 1 januari 1999. Tanken var att flytta besluten närmare medborgarna och på så sätt göra skåningarna mer delaktiga i beslut som är viktiga för Skånes framtid.

Redan i november 1998, efter valet, sammanträdde Region Skånes fullmäktigeförsamling för första gången, och 1 januari 1999 bildades Region Skånes verksamhet formellt.

Region Skåne bildades ur bland annat ett regionförbund, som bildats ett par år tidigare genom en sammanslutning av Skånes 33 kommuner, Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting och sjukvården i Malmö stad.

Vid bildandet av Region Skåne flyttades ansvaret för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, och regional utveckling inklusive kollektivtrafik från regionförbundet till den nya organisationen.

Började som försök

Skåne fick till en början en försöksverksamhet, vilket byggde på ett riksdagsbeslut från 1996 om att under en försöksperiod ge Skåne utökat ansvar för regional utveckling, ett ansvar som tidigare legat hos Länsstyrelsen.

Den 3 juni 2010 fattade riksdagen beslut om att göra Region Skånes ansvar för regional utveckling permanent. Genom en ny lag blev detta beslut verklighet den 1 januari 2011.

Lag om Region Skånes uppdrag

Fler regioner i Sverige

Region Skåne är en av flera permanenta regioner i Sverige. Till de övriga hör bland andra Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Gotland och Region Jönköpings län.

Gemensamt för alla regioner är ett samlat ansvar för utveckling och tillväxt, hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter