Årsredovisning 2015

Region Skånes redovisar ett överskott på 32 miljoner kronor för 2015, vilket är 306 miljoner kronor lägre än budgeterat. Verksamhetens kostnader var 41 miljarder kronor, varav nästan hälften var personalkostnader.

Några punkter i årsredovisningen:

Sjukvård

Skåningarna gjorde cirka 3,6 miljoner läkarbesök under 2015. Detta innebär att skåningarna i genomsnitt besökte läkare cirka 4 gånger under året.

Resor med kollektivtrafiken

158,8 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under 2015. Drygt hälften av dessa var med stadsbuss. Antalet resande ökade med 5 procent jämfört med 2014.

Antal anställda

Region Skåne är en av Sveriges största arbetsgivare med 33 435 anställda.
De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av alla anställda är sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande.

Största arbetsplats är Skånes universitetssjukvård med verksamheter i Lund och Malmö där mer än var tredje anställd jobbar. Under 2015 ökade antalet anställda med 1 062.

Se hela årsredovisningen

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter