Om Region Skåne

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. 

På uppdrag från medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne. 

Det är också du som medborgare som genom landstingsskatten huvudsakligen finansierar Region Skånes verksamhet.

Politisk vision – Livskvalitet i världsklass

Visionen  för Skåne är Livskvalitet i världsklass. Den gäller under mandatperioden 2015-2018. 

Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom sex mål:

  • nöjda medborgare
  • en effektiv verksamhet med hög kvalitet
  • en drivande utvecklingsaktör
  • verksamhet och resultat i fokus
  • långsiktigt stark ekonomi
  • kompetenta, stolta och motiverade medarbetare

Målen finns formulerade i budgeten för 2017. 

Budget 2017

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter