Glidflygare över skånskt kustlandskap. Vindkraftverk

Miljö och natur

En god miljö och natur bidrar till Skånes utveckling. Region Skånes roll är att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen åt rätt håll, och att som stor organisation själv ta täten.

Grunden för Region Skånes miljöarbete är att skapa förutsättningar för innovationer, företagande och jobb som bidrar med lösningar på Skånes miljöproblem.

Stärka Skånes miljö

Vi arbetar genom att påverka och samarbeta med kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, forskning och flera organisationer för att stärka Skånes goda miljö och natur.

Syftet med Region Skånes miljöarbete är bland annat att:

  • stärka biogas, vätgas och förnybar el som fordonsbränsle och uppvärmning
  • skapa förutsättningar för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • främja hållbar stadsutveckling
  • utveckla och anpassa kusterna för högre havsnivåer och utveckla en hållbar sjöfart
  • öka tillgängligheten till natur, rekreation och friluftsliv.

Miljöarbete inom Region Skåne

Region Skåne kan själv vara ett föredöme. Genom att ta täten, och ställa krav på dem vi samarbetar med, kan vi påverka en stor del av Skåne och bana väg för andra att följa oss. Till exempel ska halva vår livsmedelsbudget år 2016 gå till inköp av ekologiskt odlad mat till våra sjukhus.

År 2020 ska all vår verksamhet vara klimatneutral, vilket betyder att vi inte ska släppa ut några växthusgaser. Vi ska också sluta använda fossila bränslen för uppvärmning, transporter och elanvändning.

Vi ska nå målen genom att bland annat:

  • energieffektivisera våra sjukhus och fastigheter
  • sträva efter att göra Skånetrafiken fri från fossila bränslen senast 2020

Alla Region Skånes sjukhus och även vårdcentraler och psykiatri är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter