UFo-anslag

UFo står för utveckling och forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. UFo-anslag delas ut årligen av Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen för att stimulera forskning och utveckling. 

UFo-anslaget är riktat mot projekt i inledningsfasen och ska bidra till att projektet kan söka och få andra anslag. Projekten och ansökningarna ska ha en vetenskaplig grund och vara inriktade på forskning och/eller utveckling. 

UFo-anslag för 2017 

Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen har för år 2017 avsatt cirka en miljon kronor för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive tandvården. 

Sista ansökningsdag för anslag 2017 är 2 oktober 2016. Ansökan gör du via Södra sjukvårdsregionens forskningsplattform:

Ansökan och mer information

Behöriga att söka är anställda inom:
Landstinget Blekinge
Region Halland
Region Kronoberg
Region Skåne
Privata vårdgivare med vårdavtal/motsvarande med något av landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter