ALF-medel

ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning och är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting. Det finns ALF-medel avsatta för klinisk forskning som går att söka årligen.

Sedan maj 2015 finns även ett nytt regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

Ansökan om ALF-medel för 2017

De ALF-medel som utlyses i år är:

  • ALF Projekt 2017-2018
  • ALF Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2017-2019
  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare 2017-2019
  • ALF Innovativa medel 2017-2019

Anvisningar och länkar till ansökningssidor finns på Med.lu.se/alf.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter