Trafiksamarbeten

För att kollektivtrafiken ska fungera är flera aktörer inblandade, både offentliga och privata.

Samarbeten

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för att det svenska järnvägsnätet fungerar och underhåller spår, kontaktledningar, växlar och signaler.

Trafikverket

Kommunerna

Tillsammans med Skånes kommuner planerar vi och utvecklar kollektivtrafiken. Kommunerna ansvarar för stationer och hållplatser.

Öresundståg

Öresundståg AB är ett sydsvenskt samarbete mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen. Själva trafiken utförs av det privata trafikbolaget Transdev i Sverige.

Öresundståg AB

Ventrafiken

Rederi AB Ventrafiken ägs av Landskrona stad som får ekonomiskt stöd av Region Skåne.

Ventrafiken

Upphandlad trafik

Skånetrafiken har avtal med privata trafikbolag som kör tågen och bussarna. Alla avtal har kommit till genom offentlig upphandling. 

Tågentreprenörer 2016:

  • Arriva kör Pågatågen
  • Transdev kör Öresundstågen i Sverige på uppdrag av Öresundståg AB. (På danska sidan kör DSB Öresund Öresundstågen.) Transdev kör även Krösatågen mellan Hässleholm och Växjö.

Bussentreprenörer 2016:

  • Arriva
  • Bergkvarabuss
  • Buss i Väst
  • Isaksson Karlsson
  • Nettbuss Stadsbussarna AB
  • Nobina Sverige AB
  • TaxiKurir Skåne
  • Tjörnarpsbuss

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter