Spårvagnar i Skåne

Region Skåne arbetar tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg för en utbyggnad av spårvägstrafik i Skånes tre största städer.

Skåne växer och behovet av god kollektivtrafik i de större städerna ökar. För att möta det hårdare trycket är spårväg en effektiv och miljövänlig lösning.

Spårväg i Lund

Planerna för spårväg i Skåne har kommit längst i Lund. Region Skåne samarbetar med Lunds kommun och Trafikverket för en spårvägsutbyggnad från Centralen via sjukhusområdet till ESS i nordöstra delen av staden. 

Spårväg Lund

Kommunen ansvarar för infrastrukturen, att spår läggs och hållplatser byggs. Region Skåne ansvarar sedan via Skånetrafiken för att trafiken fungerar. Skånetrafiken ansvarar även för inköp av spårvagnarna och depåer.

Spårväg har blivit ett modernt och snabbt sätt att färdas på och räknas som ett av de mest effektiva färdsätten ovan mark. För att trafiken inte ska störas och blockeras av bilar och bussar ska spåren i Skånes tre större städer i så stor utsträckning som möjligt få ett eget körfält som är reserverat enbart för spårvagnarna.

Spårvagnar släpper inte ut några skadliga avgaser eller utsläpp. Elmotorerna är energieffektiva och rullmotståndet på rälsen är litet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter