Två personer går på buss, busschaufför på plats

Tillgänglig resa

Alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i Skåne. Region Skåne arbetar via Skånetrafiken hela tiden för att göra bussar, tåg, hållplatser och stationer tillgängliga för fler.

Bussar och hållplatser

Alla Skånetrafikens bussar är tillgänglighetsanpassade. 

Den stora utmaningen är att anpassa alla hållplatser. Detta gör vi i samarbete med andra aktörer. Inom de skånska tätorterna ansvarar kommunerna för den fasta infrastrukturen och därmed också för hållplatserna, och på de regionala vägarna bär staten och Trafikverket ansvaret. 

Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) har 2016 ett mål som säger att: "Samtliga hållplatslägen med fler än 15 dagliga påstigande ska vara anpassade för personer med funktionshinder senast 2021.”

Status just nu (2016) är att närmare 70 procent av alla hållplatser för stads- och regionsbuss med fler än 15 påstigande per dag är tillgänglighetsanpassade. 

Tåg

Våra tåg – Påga- och Öresundståg – är fullt tillgänglighetsanpassade. I tågen finns ramper som används när stationens plattformshöjd inte är densamma som tågets golvhöjd.

På Skanetrafiken.se finns mer information om att resa med buss och tåg.

Skanetrafiken.se - Tillgänglig resa

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter