Regionråd och gruppledare

Regionråd är heltidsarvoderade förtroendevalda i Region Skåne.

Regionråd ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för Region Skåne. Region Skånes 13 regionråd är nominerade av respektive parti och formellt valda av regionfullmäktige.

Regionråden har ett ansvar för att olika frågor blir beredda och tas upp för beslut i olika organ. Alla de politiska partierna i regionfullmäktige har också en gruppledare som leder partiets arbete.

Regionråd

Porträttbild Henrik FritzonHenrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens ordförande, gruppledare för (S)

Kontakta Henrik Fritzon

 

Bild på Anna-Lena HogerudAnna-Lena Hogerud (S)

Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontakta Anna-Lena Hogerud 

 

Bild på Joakim Sandell

Joakim Sandell (S)

Ordförande sjukvårdsområde Sus

Kontakta Joakim Sandell

 

Yvonne Augustin (S)

Ordförande sjukvårdsnämnd Sund

Kontakta Yvonne Augustin

 

Stefan Svalö (S)

Ordförande kollektivtrafiknämnden

Kontakta Stefan Svalö

  

Maria Nyman Stjärnskog (S)

Ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

Kontakta Maria Nyman Stjärnskog

 

Bild på Amela HodzicAmela Hodzic (S)

Ordförande upphandlingsstrategiutskottet

Kontakta Amela Hodzic 

 

Anders Åkesson (MP)

1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, gruppledare för (MP)

Kontakta Anders Åkesson

 

Bild på Mätta IvarssonMätta Ivarsson (MP)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Kontakta Mätta Ivarsson

 

Bild på Carl Johan SonessonCarl Johan Sonesson (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen

Kontakta Carl Johan Sonesson

 

Bild på LindbergPontus Lindberg (M)

2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, gruppledare för (M)

Kontakta Pontus Lindberg

 

Bild på Patrik JönssonPatrik Jönsson (SD)

Gruppledare för (SD)

Kontakta Patrik Jönsson

 

Gruppledare övriga partier

 

Gilbert Tribo (L)

Kontakta Gilbert Tribo

 

 

Sara Svensson (V)

Kontakta Sara Svensson

 

 

Birte Sandberg (C)

Kontakta Birte Sandberg

 

 

Birgitta Södertun (KD)

Kontakta Birgitta SödertunTack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter