Demokrati spelar roll

Region Skånes politiker diskuterar på olika sätt med Skånes invånare frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur med mera. I fem korta filmer pratar nu några skånska ungdomar med politikerna om betydelsen av demokrati från fem olika infallsvinklar.

”Många ungdomar har aldrig varit i en diktatur. Då är det ganska svårt att greppa att det faktiskt är en skillnad.” Caroline, gymnasielev, Trelleborg

Genom filmerna hoppas vi kunna bidra till en ökad medvetenhet om vad demokrati innebär både för samhället i stort men även för den enskilda människans vardag.

Filmerna släpps i omgångar och varje film finns på svenska, finska, somaliska och arabiska.

  • Film 1: Demokrati kan inte tas för givet
  • Film 2: Varför demokrati
  • Film 3: Vardagen i en diktatur
  • Film 4: Varje röst är demokrati
  • Film 5: Människor deltar olika mycket

Filmer om demokrati

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter