Personer sitter längs med en grå husvägg

Politik och påverkan

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Vart fjärde år väljer du som bor i Skåne de 149 representanter som sitter i regionfullmäktige.

Genom att aktivt framföra dina åsikter och ställa frågor till oss har du ytterligare möjlighet att påverka utvecklingen i Skåne. Du är alltid välkommen att ringa och mejla våra politiker och du kan även delta i olika former av medborgardialog och brukarsamverkan.

Dina synpunkter är ett viktigt komplement till politikernas egna beslutsunderlag. De hjälper Region Skåne att ta bättre beslut.

Så kan du påverka
Kontakta politikerna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter