Råd för strategisk upphandling

Rådet ska ska stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.

Region Skåne använder upphandling för att verka för innovationer och social- och miljömässig hållbarhet. Vi har fokus på att öka dialogen med marknadsaktörer, en så kallad dialogbaserad upphandling.

Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisationer, idéburen sektor och akademien. Rådet för strategisk upphandling ska träffas tre-fyra gånger per år.

Ledamöter i rådet för strategisk upphandling:

 • Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
 • Liliana Lindström (M), vice ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
 • Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne
 • Roger Ahlgren, Commercial Manager, Johnson & Johnson
 • Linda Andersson, partner, Ernst Young
 • Charles Edquist, professor i innovation, Lunds universitet, ledamot av Nationella innovationsrådet
 • Azita Shariati, Vd, Sodexo
 • Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
 • Björn Lagnevik, Innovation Manager, Innovation Skåne AB
 • Marianne Larsson, Director of Innovation, Innovation Skåne AB
 • Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
 • Anna Nilsson, ledamot i Visions förbundsstyrelse
 • Magnus Thure Nilsson, VD, Media Evolution City
 • Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahls
 • Oskar Taxén, jurist, Kommunal
 • Niklas Tideklev, projektledare innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter