Prioriteringsrådet

Prioriteringsrådet är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi.

Används sjukvårdens resurser på bästa sätt? Hjälper vi de patientgrupper som har störst behov?  Detta är frågor som prioriteringsrådet ska hantera.

Prioriteringsrådet bildades 2015 och arbetar dels med enskilda ärenden som kommer från koncernledningen, dels med ett långsiktigt arbete för att se över de metoder och läkemedel som används idag.

Rådet är en rådgivande funktion till koncernledningen och fattar inga egna beslut.

Ordinarie ledamöter:

 • Kjell Asplund, professor, ordförande. Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.
 • Per Carlsson, professor, ställföreträdande ordförande. Chef nationellt prioriteringscentrum, Linköping.
 • Jonas Björk, professor i epidemiologi, Lunds universitet och Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.
 • Anna Forsberg, professor vårdvetenskap, Lund.
 • Mats Johansson, docent medicinsk etik, Lunds universitet.
 • Katarina Steen Carlsson, hälsoekonom Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.
 • Per Ola Kimblad, verksamhetschef thoraxkirurgi, Skånes universitetssjukhus.
 • Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne.
 • Gunnar Moustgaard, chefläkare psykiatri, Region Skåne.
 • Ingemar Petersson, forskningschef, Skånes universitetssjukhus.
 • Bengt Sallerfors, docent och medicinsk rådgivare, Palliativt utvecklingscentrum, Region Skåne.
 • Nils Wilking, verksamhetschef onkologi, Skånes universitetssjukhus.

Prioriteringsrådet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter