Prioriteringsrådet

Prioriteringsrådet är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi.

Används sjukvårdens resurser på bästa sätt? Hjälper vi de patientgrupper som har störst behov?  Detta är frågor som prioriteringsrådet ska hantera.

Prioriteringsrådet bildades 2015 och arbetar dels med enskilda ärenden som kommer från koncernledningen, dels med ett långsiktigt arbete för att se över de metoder och läkemedel som används idag.

Rådet är en rådgivande funktion till koncernledningen och fattar inga egna beslut.

På Vardgivare.skane.se finns ytterligare information om de yttranden rådet gör och vilka ledamöter som sitter i rådet.

Prioriteringsrådet på Vardgivare.skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter