Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

På Vardgivare.skane.se finns mer information och där hittar du också ledamöterna i rådet:

Läkemedelsrådet på Vardgivare.skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter