Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

Ordinarie ledamöter:

 • Bengt Ljungberg (ordförande), Skånes universitetssjukhus (Sus), Region Skåne
 • Lydia Holmdahl, Sus
 • Peter Höglund, Sus
 • Kerstin Jigmo,  Vårdcentralen Skurup
 • Maria Landgren, enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne
 • Elisabet Lindqvist, Sus
 • Gunilla Marcusson MAS, Östra Göinge kommun
 • Veronica Milos Nymberg, allmänläkare, Region Skåne
 • Stefan Nilson, Centralsjukhuset i Kristianstad
 • Marie Wedin, ortoped, Region Skåne
 • Nils Wilking, onkolog, Sus
 • Peter Thesleff, privat internmedicinare, Capio
 • Gunnar Moustgaard, psykiater, Region Skåne 

Läkemedelsrådet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter