Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region.

Skåne behöver ständigt utvecklas som kunskaps- och innovationsregion. Målsättningen med FIRS arbete är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet Skåne, samt näringslivet.

Ledamöterna (ordinarie) är:

 • Henrik Fritzon (S), ordförande, regionråd, Region Skåne
 • Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
 • Pontus Lindberg (M) regionråd, Region Skåne
 • Mätta Ivarsson (MP) regionråd, Region Skåne
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
 • Anders Almgren (S) kommunalråd, Lunds kommun
 • Marcus Friberg (MP) kommunalråd, Helsingborgs kommun
 • Helène Fritzon (S) kommunalråd, Kristianstad kommun
 • Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
 • Kerstin Tham, rektor Malmö högskola
 • Anders Hederstierna, rektor Blekinge Tekniska Högskola
 • Håkan Schroeder, dekanus SLU Alnarp
 • Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad
 • Kent Mårtensson (S) ordförande Kommunförbundet Skåne
 • Bert Nordberg, näringslivsrepresentant
 • Charlotta Falvin, näringslivsrepresentant
 • Martin Johansson, näringslivsrepresentant
 • Kerstin Lindell, näringslivsrepresentant
 • Mats Boström, näringslivsrepresentant
 • Spyridon Mylonopoulos, näringslivsrepresentant

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter