Etiska rådet

Region Skånes etiska råd arbetar för att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso-och sjukvård.

Rådet yttrar sig i frågor som de får via hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ett rådgivande organ, utan beslutsfunktion.

Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden, deras uppgifter är att:

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne.
  • Vara en samtalspartner till lokala etiska råd/kommittéer.

Ledamöter i etiska rådet är:

  • Nils-Eric Sahlin, ordförande
  • Titti Mattsson, vice ordförande, professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet.  
  • Kerstin Nilsson, professor i gynekologi, Örebro universitet.
  • KG Hammar har varit gästprofessor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. 
  • Niels Lynöe, professor Karolinska institutet, Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik.
  • Magdalena Nordinuniversitetslektor och ämnesansvarig för religionssociologi på Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Etiska rådet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter