Anders Åkesson, ordförande Klimatsamverkan Skåne, om resultaten i klimatenkäten

Skåningen vill ta ansvar för klimatet

Många är beredda att bidra och leva mer klimatvänligt. Kvinnor är genomgående mer positiva till att förändra sina vanor och beteenden än vad män är. Det visar resultaten från en ny undersökning som Region Skåne har genomfört. 

Resultaten från den webbaserade Skånepanelen presenterades i dag i samband med öppningen av Klimatsamverkan Skånes utställning om klimat- och energifrågor på Malmö Centralstation som pågår den 4–10 augusti. Besökarna kan möta och dela med sig av frågor och synpunkter till ansvariga politiker och sakkunniga på klimat- och energiområdet.

– Resultaten visar att skåningarna anser sig vara ganska väl informerade om klimatförändringarna och att de tar frågan på stort allvar. Det stora antalet utförliga kommentarer till enkäten understryker deras engagemang, säger Håkan Samuelsson, miljöstrateg i Region Skåne

Några resultat:

Klimatfrågorna engagerar skåningarna

  • Närmare nio av tio skåningar anser att de är mycket eller ganska väl informerade om orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringarna samt att det är ett allvarligt problem för oss och omvärlden.
  • De flesta skåningarna anser att det är människans handlingar som är den huvudsakliga orsaken till den pågående klimatförändringen. Var femte tillfrågad tycker att medierna ägnar för stort utrymme och/eller överdriver konsekvenserna av klimatförändringarna i sin rapportering.

Beslutsfattare kan påverka utvecklingen

  • Fyra av fem skåningar anser att klimatförändringarna kan bromsas såväl av enskilda som gemensamma insatser. Internationellt samarbete framhålls, men även politiker och företag bedöms kunna påverka klimatförändringarna i hög utsträckning.
  • Närmare fyra av fem skåningar anser att åtgärderna för klimatet ska ske genom att staten ska styra mer. En betydligt mindre andel tycker att marknaden ska ges ett större utrymme eller att man ska lita på att enskilda tar ett större ansvar.

Skåningarna villiga att ändra beteenden

  • Fyra av fem skåningar anser att de i olika utsträckning redan i dag gör medvetna val för att minska sin klimatpåverkan och många kan tänka sig att göra mer. Flest kan tänka sig att källsortera mer, äta mer närproducerat, välja klimatvänliga produkter och ställa krav på politiker och företag.
  • Skåningarna är minst benägna att ändra sina vanor och beteenden vad gäller att väcka opinion i t.ex. sociala medier, stödja eller vara med i en miljöorganisation, minska antalet längre semesterresor eller att äta mindre kött. Kvinnorna är genomgående mer positiva till att förändra sina vanor inom flertalet områden för att leva mer klimatmedvetet, än vad männen är.

Fakta Skånepanelen:

Skånepanelen har 4000 deltagare i olika åldrar och är ett sätt för Region Skåne att fånga upp medborgarnas åsikter i viktiga frågor som rör Skånes framtid, för att kunna väga in dessa när beslut fattas. Ungefär fyra gånger per år får deltagarna svara på frågor via webben.

Fakta Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan de skånska kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Syftet är att skapa samsyn och att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.

Klimatsamverkanskane.se

Anders Åkesson, ordförande Klimatsamverkan Skåne, om resultaten i klimatenkäten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter