Två sjuksköterskor ser på ett papper.

Att jobba som sjuksköterska

Sjuksköterskor är en prioriterad yrkesgrupp inom Region Skåne. Hos oss finns utmanande arbetsuppgifter och många olika karriärvägar.

Varva arbete med utbildning

Som sjuksköterska har du möjlighet att vidareutbilda dig genom en så kallad utbildningsanställning. Det innebär att sjuksköterskor, under två år, varvar specialistutbildningsstudier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning med bibehållen lön.

Efter utbildningen garanteras mer kvalificerade arbetsuppgifter och en löneförhöjning på 2 500 kronor per månad.

Läs mer om utbildningsanställningar

Det finns också möjlighet till utbildningsförmåner i samband med specialistutbildning. Vid helfartstudier, inom prioriterade specialistutbildningar, är utbildningslönen 19 000 kronor per månad.

En genomförd specialistutbildning ger en löneförhöjning på 2 500 kronor per månad av ordinarie lön.

Ny i organisationen

För att du som ny ska få en bra start på din karriär, och känna dig trygg i din yrkesroll, får du som nyanställd i Region Skåne genomgå ett introduktionsprogram för nyanställda.

Introduktionen för nyexaminerade innehåller både teori, klinisk färdighetsträning och möjlighet att ha kontakt med en mentor på arbetsplatsen.

Löneutveckling

Region Skåne är en kunskapsorganisation där kompetensutveckling och erfarenhet ska löna sig och över tid ge möjlighet till en gynnsam löneutveckling.

Medellönen för en sjuksköterska, utan specialist- eller vidareutbildning, är cirka 29 000 kronor. Men det är inte ovanligt med grundlöner upp till cirka 33 000 kronor för medarbetare utan specialist- eller vidareutbildning.

Specialistutbildade sjuksköterskor har en medellön på drygt 33 600 kronor. Våra högst betalda specialistsjuksköterskor, cirka 10 procent, har en månadaslön på mellan 37 500 och 50 000 kronor i månaden. En handfull sjuksköterskor har löner över 50 000 kronor i månaden.

Exemplet är hämtat från lönestatistik i april år 2015, ob-ersättning är inte inräknad. Vid helgtjänstgöring på schema kan man räkna med ytterligare 2000-3000 kronor i månaden för ob-ersättning.

Lönetillägg för sjuksköterskor på vårdtunga avdelningar

På vårdavdelningar, med särskild belastning, utgår ett lönetillägg för sjuksköterskor på 1 500 kr per månad vid en heltidsanställning. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter