Sjuksköterska och patient på arytmiklinik. Foto: Roger Lundholm

Vårt sätt att vara

Region Skåne strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation. Det innebär att våra gemensamma värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt ska ligga till grund för hur vi bemöter andra, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

Som medarbetare i Region Skåne förväntas vi i våra vardagliga beslut ställa oss frågan om våra handlingar är välkomnande, omtänksamma och respektfulla och om de bidrar till att driva vår verksamhet framåt. Det hjälper oss att agera snabbt och flexibelt.

Som stöd för vårt arbete har vi också en personalidé. Den är politiskt beslutad och anger riktningen för vårt arbete. Hur vi som medarbetare och chefer förväntas vara, och hur vi ser på en hälsosam arbetsplats.

Är du nyfiken och vill läsa mer så hittar du vår personalidé här

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter