Gröna obligationer

Regionstyrelsen fattade beslut i april 2016 som möjliggör emissioner av gröna obligationer.

Beslut fattades också om att kvarvarande upplåning för 2016, beräknad till cirka 1 miljard kronor, ska ske genom emission av gröna obligationer, vilket beräknas genomföras under hösten. Därför pågår för närvarande arbete tillsammans med SEB att upprätta ett grönt ramverk och erhålla verifiering från externt institut.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter