RFI – Request For Information

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder Region Skånes upphandlingsverksamhet sig av RFI - Request For Information. 

RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster. Region Skåne använder sig av den inkomna informationen vid utformning av förfrågningsunderlag i kommande upphandling.

Aktuella RFI - Request For Information

 • Blodtrycksprodukter - sista svarsdatum 2016-11-04

  Sista svarsdatum är 2016-11-04.

  Ifylld RFI mejlas till Contact

  Att delta i en RFI är frivilligt och inte en förutsättning för att kunna delta i kommande upphandling. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för inskickade svar. 

  Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.

 • IT-applikation Skadmin - sista svarsdatum 2016-11-01

  Ifylld RFI och anmälan till  demonstration mejlas till Contact senast 2016-11-01.

  Demonstration av lösningar och svar på bilaga "Användarfall och frågor"

  Demonstrationen bör innehålla en presentation på valfritt sätt av lösningar och svar på bilagan ”Användarfall och frågor”.

  Var: Rådhus Skåne i Kristianstad.
  När: 8 november, 9 november eller 10 november. 
  På förmiddagen kl 09.00-12.00 eller eftermiddagen kl 13.00-16.00.
  Varaktighet och hur: tre timmar (förslagsvis) – två timmar visning och en timme för övrigt och frågor.

  Mejla Contact och ange vilken dag och tid du önskar närvara. Vi uppskattar om du anger fler än ett alternativ.

  Vi återkommer med bekräftelse på vilken dag och tid som är reserverad för dig senast dagen efter sista anmälningsdagen.


  Att delta i en RFI är frivilligt och inte en förutsättning för att kunna delta i kommande upphandling. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för inskickade svar. 

  Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter