äldre byggnad speglas i ny glasfasad. Foto: Colourbox.com

Inhyrning av lokaler

Region Skåne har ett löpande behov av att hyra in lokaler, då verksamheter expanderar och etablerar sig på nya ställen runt om i Skåne. Det handlar om såväl kontor som lokaler anpassade för komplex vårdverksamhet.

Region Skånes kärnverksamhet är att bedriva vård och de fastigheter vi själva äger är fördelade på åtta sjukhusområden runt om i Skåne.

För verksamheter utanför Region Skånes sjukhusområden har vi en omfattande inhyrning för framför allt vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det rör sig om cirka 500 inhyrningskontrakt, som tillsammans utgör en yta på runt på 500 000 m².

Regionservice förvaltar och utvecklar Region Skånes fastigheter samt hanterar alla inhyrningar för Region Skåne. Våra professionella förvaltare arbetar mot fastighetsbranschen främst i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Aktuellt lokalbehov

 

Tabellen visar aktuellt lokalbehov för Region Skåne. Kontakta ansvarig förvaltare om du har lokaler att hyra ut, kontaktuppgifter finns under rubriken "Kontakta våra förvaltare". 

 

Lokaltyp Verksamhet

Area (ca)

Geografisk lokalisering  Förvaltare 

Kontor, mottagning

  900 m² Malmö Vanja Kostic
Kontor, mottagning   120 m² Centralt i Ystad

Vanja Kostic

  Folktandvården

50-60 m²

Holma/
Hyllie i Malmö

Henrik Orup

  Folktandvården 400 m² Kirseberg/
Värnhem i Malmö

Henrik Orup

  Folktandvården 400 m² Lindängen/
Fosie i Malmö

Henrik Orup

  Folktandvården 400 m²

Hästhagen/
Slottstaden i Malmö

Henrik Orup

  Sjukvård 6000 m² Ängelholm

Cecilia Hanner

  Vårdcentral 1000 m² Bara

Cecilia Hanner

  Vårdcentral 1000 m² Anderslöv

Cecilia Hanner

  Vårdcentral 1000 m² Påarp

Cecilia Hanner

  Ambulansstation 350 m² Förslöv

Cecilia Hanner

Kontor, mottagning Psykiatri 300 m² Centralt i Lund Jan-Christer Sandh
Kontor, mottagning Psykiatri 2000 m² Eslöv Jan-Christer Sandh
  Vårdcentral 1000-1200 m² Sorgenfri, Malmö Kerstin Ruge-Oldenburg
  Vårdcentral 1000-1200 m²

Bunkeflostrand,
Malmö

Kerstin Ruge-Oldenburg
  Vårdcentral 1000-1200 m² Toftanäs,
Malmö
Kerstin Ruge-Oldenburg
  Barnvårdscentral,
Distriktssköterska
400 m² Sege Park,
Malmö
Kerstin Ruge-Oldenburg

Kontakta våra förvaltare

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut lokaler till Region Skåne är du välkommen att kontakta våra förvaltare.

Kontaktuppgifter till förvaltare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter