Sanering

Avtalet med Nomor AB är ett fullserviceavtal som administreras av Försäkringsfunktionen eftersom avtalet innehåller försäkringsdelar. Region Skånes försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners AB, sköter kontakterna med Nomor AB i egenskap av regionens ombud inom försäkring.

Försäkringsdelen omfattar bland annat skadedjursbekämpning och -sanering, husbocksangrepp och sent upptäckt dödsfall.

  Fullserviceavtal  Tilläggstjänster
Pris Årspris utifrån regionens totala fastighetsyta Se under omfattning nedan
Fakturering Årsfaktura från Nomor AB via Söderberg & Partners AB Aktuellt fastighetsdistrikt (RSID/projektnummer)

Omfattning, tilläggstjänster

Tilläggstjänst, förklaring

Pris

Tillagningskök, förebyggande skydd. 2 inspektioner/år, pris/kök. 2 390 kr
Produktionskök, förebyggande skydd. 2 inspektioner/år, pris/kök. 2 690 kr
Mottagningskök, förebyggande skydd. 1 inspektion/år, pris/kök. 995 kr
Mikrobiologisk provtagning, pris/styck, exklusive tid och
mil.
465 kr
Webbutbildning, pris/person. 325 kr 
Brunnsanering, pris/styck och besök. 229 kr 

Ljusfällor, pris/styck och inspektion, inklusive årligt byte
avlysrör (som komplettering till förebyggande skydd). 

995 kr 

Betesstationer in- och utvändigt, pris/styck och 
inspektion (som komplettering till förebyggande skydd).

279 kr
Elektronisk råttfälla, pris/styck och per år. 15 995 kr
Betongstation, pris/styck och betespåfyllning. 1 259 kr
Omhändertagande av kadaver, pris/timme,
vardagar 07-16.
995 kr
Fågelsäkring och jobb utanför grundavtalet (sanering),
inklusive inpsektion, pris/timme, vardagar 07-16.
699 kr
Fågelsäkring och jobb utanför grundavtalet (sanering),
inklusive inspektion, ej vardagar normal tid, pris/timme.
1 495 kr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter