Två flickor med 3D-glasögon äter popcorn i biosalong. Foto: Colourbox.com

Kultur för barn och unga

I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år. Region Skåne har flera satsningar som prioriterar deras kulturella behov och rättigheter.

Kultur för, med och av barn och unga är viktiga byggstenar för att långsiktigt stärka social hållbarhet och ökad delaktighet i Skåne.

Det är främst via olika kommunala verksamheter som barn och unga möter den organiserade kulturen. Utöver skolan är kulturskola, bibliotek och folkbildning viktiga plattformar för barns och ungas möte med kultur. Därför arbetar Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner för att utveckla kulturen för barn och unga. 

Satsningar 2016

Under 2016 arbetar Region Skåne för att barn och unga i Skåne ska få en ökad tillgång till kultur genom följande prioriteringar:

Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna. Region Skåne har från och med 2016 gett Ystad konstmuseum ett extra bidrag för att vara huvudman och projektägare för biennalen. I Bästa biennalen ingår också en årlig konstpedagogisk konferens.

Bidraget Ung kraft och forskning

Fem kulturinstitutioner i Skåne har fått del av bidraget "Ung kraft" för att under 2016 utveckla sin verksamhet med och för unga och unga vuxna. Projekten kommer att följas av forskare. Syftet med projektbidraget Ung kraft är att öka unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det offentligt stödda kulturlivet.

Barns och ungas eget skapande: film, digitala spel och transmedia

För att förstärka barns och ungas eget skapande inom området film, digitala spel och transmedia, har Film i Skåne fått ett utökat projektbidrag. 

Konstfestivaler för barn och unga i Skåne 

  • BUFF (film)
  • I seriernas värld (serier)
  • Salto! (dans)
  • LitteraLund (litteratur)
  • Bästa Biennalen (bild och form)

Festivalerna är också betydelsefulla mötesplatser för professionella kulturskapare regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturpriser med fokus på barn och unga

Två priser delas årligen ut för att uppmärksamma kultur för, med och av barn och unga: Region Skånes kortfilmspris och Kulturpaletten.

Utgår från FN:s barnkonvention

Kulturnämndens satsningar på kultur för, med och av barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter