Vårdpersonal ser på datorskräm.

Att jobba som sjuksköterska

Sjuksköterskor är en betydelsefull yrkesgrupp inom Region Skåne. Hos oss finns utmanande arbetsuppgifter och många olika karriärvägar.

För att få så bra och säker vård som möjligt för medborgarna behövs kunniga och engagerade medarbetare. Region Skåne strävar efter att vara en trygg arbetsgivare, och vill kunna ge rättvisa och fördelaktiga villkor åt alla medarbetare.

Lön

Region Skåne är en kunskapsorganisation där kompetensutveckling och erfarenhet ska löna sig och över tid ge möjlighet till en gynnsam löneutveckling. Sjuksköterskorna har prioriterats och under den senaste treårsperioden har lönerna inom gruppen ökat med 11 procent, vilket är cirka 4 procent mer än för övriga grupper.

Medellönen för en sjuksköterska med treårig grundutbildning, utan specialist- eller vidareutbildning, är något över 29 600 kronor. Men det är inte ovanligt med grundlöner upp till drygt 34 000 och vi har sjuksköterskor utan specialist- eller vidareutbildning med löner i närheten av 50 000 konor i månaden.

I gruppen vidare- och specialistutbildade sjuksköterskor ligger lönerna mellan 31 000 och 39 000 kronor, när vi tar bort de tio procent som har lägst lön och de tio procent som har högst lön. Den högsta lönen i denna grupp är för närvarande 55 500 kronor.

I hela gruppen sjuksköterskor (alla åldrar och anställningstider, inklusive de med specialistutbildning, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ligger lönerna mellan dryga 26 000 och dryga 37 000 kronor, när vi tar bort de tio procent som har lägst lön och de tio procent som har högst lön. 

Lönetillägg

Ytterligare några tusen tillkommer per månad i ob-ersättning om man är heltidsanställd och går på schema, något som gäller för såväl grund- som specialistutbildade.

På slutna vårdavdelningar ges ett lönetillägg för sjuksköterskor på 1 500 kr per månad vid en heltidsanställning.

Under sommarperioden har vi behov av att finna avlösare till de som är semesterlediga. Därför har vi i flera år haft särskilda ersättningar för frivilligt extraarbete som läggs ovanpå avtalets regler om övertidsersättning.

Det gäller också om en medarbetare skjuter en eller två veckor av sin huvudsemester till efter den vanliga semesterperioden.
Inom vissa delar av vården utförs tillfälliga extra arbetsuppgifter på frivillig bas, till exempel kliniska prövningar eller särskilda kösatsningar. Extra lönevillkor gäller i dessa situationer.

Arbetstider

Arbetstiderna inom vården ligger generellt på 38,25 timmar/vecka enligt det centrala avtalet. Det finns många lokala avtal som ligger på runt 34 timmar, något som även gäller när man arbetar blandat dag och natt. De lokala arbetstidsmodellerna bygger i princip på att obekväm arbetstid räknas som mera värd, vilket innebär att arbetstiden i praktiken förkortas ytterligare.

I Region Skåne har vi en vägledning för hur arbetstiden ska förläggas för att medarbetaren ska må bra. Det är viktigt att chefen och medarbetaren följer denna vägledning, och ser till att det blir tillräckligt mycket tid för återhämtning mellan arbetspassen.

  • Arbetsdagar och lediga dagar ska spridas i schemat och mer än 4-5 arbetsdagar i följd ska undvikas.
  • Kvällspass ska inte följas av ett morgonpass och dygnsvilan bör omfatta minst 11 timmar.
  • Arbetspassen ska inte överstiga 11 timmar.

För att förbättra pågår en satsning för att minska helgarbete till två av fem helger.

Resursteam

En viktig åtgärd för bättre ekonomi och ökad patientsäkerhet är att minska beroendet av bemanningsföretag, vars kostnader de senaste åren blivit alltför höga. Inhyrd personal ersätts med interna resursteam, som redan ser ut att bli en framgång för både organisation och medarbetare.

Resursteamen kan ses som Region Skånes interna bemanningsföretag. Här finns möjligheter att påverka sin arbetstid och därmed också lönen, och även att bredda sin kompetens genom att arbeta på många olika arbetsplatser.

Förmåner

Anställda i Region Skåne har en del förmåner utöver vad som är lagstadgat på arbetsmarknaden. En del finns i centrala eller lokala kollektivavtal. Andra erbjuder Region Skåne utöver både lagar och kollektivavtal. Några exempel:

  • Längre semester
  • Pensionsavsättning utöver det som den allmänna pensionen ger
  • Möjlighet att löneväxla det vill säga sätta av ytterligare pengar av lönen till pension
  • Viss lönekompensation utöver vad försäkringskassan ger vid sjukdom
  • Försäkringar vid arbetsskador, långtidssjukdom och olycksfall
  • Viss lönekompensation utöver vad Försäkringskassan ger vid barnledighet och vård av sjukt barn.
  • Utökad rätt till barnledighet

Varva arbete med utbildning

Som sjuksköterska har du möjlighet att vidareutbilda dig genom en så kallad utbildningsanställning. Med bibehållen lön får du under två år varva specialistutbildningsstudier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning. Efter utbildningen garanteras mer kvalificerade arbetsuppgifter och en löneförhöjning på 2 500 kronor per månad.

Det finns också möjlighet till utbildningsförmåner i samband med specialistutbildning. Vid helfartstudier, inom prioriterade specialistutbildningar, är utbildningslönen 19 000 kronor per månad.

Läs mer om utbildningsanställning

Ny i organisationen

Årligen utexamineras cirka 480 sjuksköterskor och cirka 300 specialistsjuksköterskor i Skåne. Region Skåne anställer i princip alla dessa. För att du ska få en bra start på din karriär, och känna dig trygg i din yrkesroll, får du som nyanställd genomgå ett introduktionsprogram för nyanställda.

Introduktionen för nyexaminerade innehåller både teori, klinisk färdighetsträning och möjlighet att ha en mentor på arbetsplatsen.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter