Vikarier inför sommaren

Nu är det dags att söka sommarvikariat inom vården, vi behöver både vikarier och tillsvidareanställda. Även för dig som studerar på en vårdutbildning finns det stora möjligheter att arbeta som vikarie på någon av våra arbetsplatser.

Sjuksköterska eller barnmorska

Är du nyutexaminerad sjuksköterska eller barnmorska finns det stora möjligheter till tillsvidareanställning inom någon av våra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Du måste kunna visa legitimation från Socialstyrelsen för att söka tjänster med befattningsbeskrivningen Sjuksköterska.

Under tiden som du väntar på din legitimation kan du arbeta som undersköterska.

Undersköterska och skötare

För att arbeta som undersköterska eller skötare måste du vara klar och godkänd på omvårdnadsprogrammet med inriktning mot akutsjukvård/sjukvård, eller inriktning sjuka barn om du vill arbeta som barnsköterska.

Är du sjuksköterskestuderande kan du arbeta som undersköterska om du är klar och godkänd med termin fyra. Är du medicinstuderande måste du ha skaffat dig färdigheter utanför din utbildning kring olika omvårdnadsmoment.

För att arbeta som skötare måste du ha godkänd skötarutbildning. Som sjuksköterskestuderande kan du vikariera som skötare om du är klar och godkänd med termin fyra vid svensk fakultet. Är du medicinstuderande ska du vara klar och godkänd med termin sex vid svensk fakultet.

Biomedicinsk analytiker

För att arbeta som biomedicinsk analytiker måste du vara klar och godkänd med din utbildning från biomedicinska analytikerprogrammet och fått din legitimation från Socialstyrelsen.

Du som är under utbildning måste ha klarat av fjärde terminen på biomedicinska analytikerprogrammet för att vikariera på ett laboratorium. Anställningen benämns assistent sjukvård och du handleds då av en legitimerad kollega.

Medicinsk sekreterare och administratör

Om du vill arbeta som medicinsk sekreterare måste du vara klar med termin fyra på Hälso- och sjukvårdsadministration 80p (KY)/400p (YH) eller motsvarande läkarsekreterarutbildning, och fått ditt examensbevis. Efter termin två och tre kan du tjänstgöra som administratör eller receptionist.

Som administratör ska du ha godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande.

Fysioterapeut och arbetsterapeut

För att vikariera som fysioterapeut och arbetsterapeut behöver du vara legitimerad med behörighet att verka inom svensk sjukvård.

Servicepoolen

Servicepoolen är en intern bemanningsorganisation som bistår serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal. Det gäller yrken som vaktmästare inre transport, vaktmästare patienttransport, tvättbiträde, lokalvårdare, bilförare och köksbiträde.

Du behöver ha avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande samt datorvana och i vissa fall körkort.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter