Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sektionschef/överläkare (LUS) obstetrisk öppenvård VO Kvinnosjukvård, SUS

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård vid Skånes universitetssjukvård (SUS) har cirka 650 anställda varav cirka 90 läkare. Verksamhetsområdet består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet och sektion obstetrisk öppenvård inkluderar specialistmödravård och ultraljudsverksamhet i Lund och Malmö.

Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning, och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning, bland annat inom preeklampsi samt obstetriskt och gynekologiskt ultraljud.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef till sektionen obstetrisk öppenvård.

Som sektionschef ansvarar du för ekonomi, verksamhet och personal. Du blir närmsta chef för de cirka 20 läkare som har sin huvudplacering i sektionen och får ett övergripande medicinskt ansvar för sektionens verksamhet. I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsuppdraget är prioriterat.

I din roll som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din förmåga till ledarskap. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för områdets utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik

- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens

- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde

- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

- Vi ser helst att du är disputerad

- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Har du erfarenhet av ledningsarbete eller dokumenterad ledarskapsutbildning är det meriterande liksom aktiv forskningsverksamhet.

Som person är du drivande och har en lust och vilja att leda. Du agerar som ett föredöme och har förmåga att få med dig medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål. Du skapar ansvarstagande och engagemang i dina medarbetare genom att du är kommunikativ, tydlig och handlingskraftig.

För dig är det en självklarhet att leva efter Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.