Framtidens sjukhus

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne just nu en av de största satsningarna någonsin på våra sjukhusområden.

Vad gör vi?

Bästa möjliga vård i stimulerande miljö

I utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård ingår bland annat att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda dig bättre vård i moderna miljöer. Byggnationerna sker med patientens och personalens perspektiv som utgångspunkt, från planering och konstruktion till val av utrustning och inredning. På så vis kommer de nya vårdmiljöerna bidra till patienternas tillfrisknande och god arbetsmiljö, som skapar förutsättningar för vårdpersonalen att bedriva högspecialiserad vård på nya effektiva sätt.

Gröna innergårdar och hus förbinds med inglasade korridorer. En satsning på konst bidrar också till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer som kan ge stimulans. 

Sjukhusen ska vara kvar i våra städer, nära människor. Vi satsar på att bygga om och nytt på våra existerande sjukhusområden, där människor redan idag vårdas.

Teknisk och medicinsk utveckling

Vi anpassar lokalerna för den snabba tekniska och medicinska utvecklingen. En del utrustning för diagnostik blir större och tyngre, medan det inom andra område går mot lättare utrustning eller utrusning som behöver kunna flyttas runt. Lokalerna ska även kunna förändras över tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt.

Forskning, vård och utbildning

Genom att skapa ännu mer interaktion mellan forskning, vård och utbildning skapas förutsättningar att ge dig vård av högsta kvalitet. Därför ser vi till att skapa fler gemensamma mötesplatser för klinisk verksamhet, universitet, högskola och näringsliv.

Säkrare och effektivare vård

Framtidens sjukvård innebär bland annat nya behandlingsmetoder och arbetssätt. Vi planerar för effektivitet genom arbete i tvärfunktionella team, enhetlighet och minimering av dubbelarbete. Detta kommer att resultera i ännu bättre och säkrare vård.

Vi kommer också att ha fler enkelrum som bidrar till att minska smittspridning och inomhusmiljöer som ska vara funktionella och lättstädade för att motverka vårdrelaterade infektioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter