Malmö sjukhusområde

De kommande åren investerar Region Skåne drygt sex miljarder kronor på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård. Arbetet väntas vara klart 2022.

Malmö sjukhusområde kommer bland annat att få två nya byggnader, en ny stor vårdbyggnad, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under marken. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Utvecklingen sker i nära arbete med Malmö stad.

Detta händer på Malmö sjukhusområde: 

Två nya byggnader, inflyttningsklara hösten 2016

Två nya byggnader uppförs på Jan Waldenströms gata. Byggnaderna, som kommer att bli 6 000 respektive 9 000 kvadratmeter stora, ska vara färdigställda hösten 2016. Hit flyttar internmedicin, kirurgi, ögonmedicin, endokrinologi och lungmedicin. Lokalerna kommer att hålla mycket hög standard och vara fullt utrustade för vårdverksamhet.

65 000 kvadratmeter vårdyta i ny vårdbyggnad

När de båda nya byggnaderna är på plats hösten 2016 påbörjas uppförandet av en ny stor vårdbyggnad, som byggs på båda sidor om Inga Marie Nilssons gata.

Den nya vårdbyggnaden kommer att ge sjukhuset cirka 65 000 kvadratmeter ny vårdyta. Exakt hur den ska se ut är inte klart ännu, men byggnaden beräknas bli nio eller tio våningar hög.

För att höja vårdkvaliteten och samtidigt uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna till större delen bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Inga Marie Nilssons gata stängs

Från 8 augusti 2016 är Inga Marie Nilssons gata stängd för genomfart i höjd med Inga Marie Nilssons gata 36 och Ruth Lundskogs gata 10. Vägen kommer att vara stängd medan den nya vårdbyggnad uppförs, det vill säga i cirka sju år.

De avdelningar och mottagningar som ligger på den avstängda vägen kommer du att nå via gångtunnel och ny gångbana. Om du kör bil kan du köra in via Fritz Bauers gata eller Inga Marie Nilssons gata från väster. 

Ny servicecentral och utbyggt kulvertsystem under marken

På den plats där Beroendecentrum och den gamla infektionskliniken ligger idag kommer en ny servicecentral att byggas med start 2017. Servicecentralen kommer att samla och effektivisera logistik och service på sjukhusområdet.

För att minska antalet transporter på sjukhusområdet byggs även kulvertsystemet ut under marken. Kulvertarna knyter samman vårdbyggnaderna med den nya servicecentralen och skapar effektivare transportflöden av gods och avfall.

Nytt parkområde

Strax öster om den nya vårdbyggnaden planeras ett nytt parkområde, ett läkande grönt rum mitt på området. Målet är att sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter