Skiss framtidens sjukhusområde i Lund

Lunds sjukhusområde

Sjukhusområdet i Lund håller på att ta form. Målet är att utveckla morgondagens vårdmiljöer ur ett patientperspektiv. Verksamhet och lokaler utformas på ett sätt som sätter ”patienten i centrum” och som ska bidra till att uppfylla Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass.

Detta händer på Lund sjukhusområde:

  • Förläggning av traumacenter för södra Sverige som erbjuder ett fullständigt traumaomhänder­tagande. Förutom uppfyllandet av merparten av de krav som ställs på ett traumacentrum finns här  även södra Sveriges enda neurokirurgiska verksamhet och här finns även thoraxkirurgisk och barnkirurgisk verksamhet, samt helikopterplatta.

  • Framtagande pågår av koncept för ett framtida laboratoriemedicinskt centrum i Lund som är väl förberett för framtidens vård.

  • Ny reservkraftsanläggning är färdigbyggd  och tas i drift 2017.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter