Helsingborgs sjukhusområde

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus i världsklass som är väl utrustat att möta framtidens krav.

Investeringarna i Helsingborg beräknas omfatta cirka 4,8 miljarder kronor i om- och nybyggnad.

Detta händer på Helsingborgs sjukhusområde:

  • Befintliga huvudbyggnaden renoveras för att möta framtidens krav; ljusa lokaler, vårdavdelning med generella vårdrum, enkelrum så långt det är möjligt åt inlagda patienter, ny operationsavdelning och en toppmodern neonatalavdelning med möjlighet att vårda mamma och barn tillsammans.
  • En helt ny vårdbyggnad uppförs för psykiatri, somatiska avdelningar, nytt produktionskök och utbildningslokaler. En ny byggnad medför att lokaler frigörs i huvudbyggnaden vilket gör det möjligt att bygga om för att kunna möta framtida behov.
  • Områdesgemensamt arbete som inkluderar byggnation av ersättningslokaler, om- och påbyggnad av parkeringshuset, samt uppfräschad utemiljö och ny busshållplats.
  • Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa och växla över tid.

Störningar under byggtiden 
Störningar är oundvikliga under byggtiden. Givetvis gör vi allt för att minimera dem, men byggarbetsplatser både syns och hörs. Viss verksamhet måste flytta till tillfälliga lokaler under perioder. 

Se vad som händer på nya sjukhusområdet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter