Skiss innergård

Modernt bygge - modern vård

Det kan räcka med att se ett träd genom fönstret för att pulsen ska sänkas hos oss människor. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (RPC) byggs med omsorgsfullt planerade innergårdar. Och i byggnaden finns också rum för träning, matlagning och utbildning.

– Att kroppslig sysselsättning och tankemässig distraktion är bra för hälsan finns det god evidens för, säger Robert Rydbeck, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Skåne.

Viktiga innergårdar

Den moderna byggnaden möjliggör en modern vård. Huskropparna är byggda så att det bildas tre mindre innergårdar och en större, avdelningsgemensam.

Stor omsorg läggs på hur de olika innergårdarna ska se ut. Många sorters grönska och olika material som marktegel, gummibeläggningar, trä och vattenspeglar ger en stor variation. På den stora gården finns odlingslotter och gångstråk.

– Här finns det möjlighet för trädgårdsarbete, för den som vill, säger Robert Rydbeck.

Varje dag hålls friskvårdsaktiviteter, som promenader ledda av RPC:s personal. Patienterna kommer också ha egna passerkort som ger individuell tillåtelse att röra sig inom en förutbestämd del av byggnaden. Detta ger ökad frihet åt patienterna. 

Öva på vardagens färdigheter

Inom arbetsterapin, som bland annat syftar till att få patienterna att klara ett liv i vardagen, finns möjligheter att lära sig allt från att laga mat till att hantera en dator. Många former av färdigheter övas; vill patienter lära sig att simma eller cykla kan de få det.

Genomsnittet för patienternas avklarade skola är sjätte klass. Därför finns ett samarbete med utbildningsföretaget Hermods. En specialpedagog är anställd på kliniken och ambitionen är att patienterna ska kunna läsa in det som de vill och behöver – allt ifrån att läsa och skriva till hela grund- och gymnasieskolan.

– Tanken är att vi också ska erbjuda det här till den rättspsykiatriska vården inom hela Skåne via länk, säger Robert Rydbeck. 

Ett normalt liv

RPC rymmer, förutom de fyra vårdavdelningarna, bland annat ett aktivitetscentrum och en sporthall. Arbetsteamen är multiprofessionella och består av läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och sjukgymnast.

Vårdens syfte är att patienterna ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt ute i samhället, med minsta möjliga stöd av den psykiatriska vården. Patienterna hjälps genom medicinering, social träning och fysisk samt social aktivitet. 

Nav för utbildning

I den nya byggnaden kommer också 35 sjuksköterskeelever och 40 skötarelever att utbildas varje år, dessutom läkar– och psykologkandidater, socionom–, sjukgymnast–och arbetsterapeutelever samt de som läser till medicinska sekreterare – förutom ST-läkare och PTP-psykologer.

Det finns också en ny kurs på Komvux i Trelleborg; en fördjupningsutbildning i rättspsykiatri för skötare och undersköterskor, där RPC Trelleborg erbjuder praktikplats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter