Trelleborg - ny anläggning för rättspsykiatri

Region Skånes nya högspecialiserad anläggning för rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg står nu klar och börjar ta emot patienter i början av oktober.

Rättspsykiatriskt centrum, RPC Trelleborg, har en sammanhållande roll för all sluten rättspsykiatrisk vård i Skåne. Den främsta uppgiften är att vårda och därför läggs stor vikt på återhämtning, social gemenskap och återanpassning till samhället.

Centret har plats för 51 patienter, 150 medarbetare samt studenter.

Hög säkerhet

Även om brott, rymnings- och fritagningsförsök är extremt sällsynta på rättspsykiatriska vårdinrättningar är förstås säkerheten på anläggningen väldigt viktig. Byggnadens struktur garanterar god överblick och säkra flöden.

Utbildning och nya jobb

Inom centret kommer utbildning och forskning att bedrivas i samarbete med universitet, högskola och gymnasieskola i Trelleborg. Undervisningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och kuratorer.

Sveriges största passiv- och plusenergihus

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg är Sveriges största passiv- och plusenergihus, det första inom den svenska välfärden. Ett plusenergihus producerar mer energi än det gör av med.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter