Framtidens sjukhus

”Framtidens sjukhus” är Region Skånes största satsning någonsin. Inte sedan 1960- och 70-talen har det gjorts något i närheten av detta. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade att möta framtidens krav.

Den framtida hälso- och sjukvården i Skåne påverkas av några olika faktorer:

  • Skånes befolkning ökar, särskilt äldre och yngre personer
  • Teknikutvecklingen fortsätter i hög takt; digitala lösningar får allt större betydelse för diagnos, behandling och uppföljning
  • Fler kan vårdas hemma med hjälp av ny teknik
  • En del utrustning för diagnostik blir större och tyngre
  • Trenden går mot fler enkelrum för inlagda patienter
  • Forskning visar att utformningen av miljön bidrar till patienternas läkande

Vad görs i Skåne?

Dagens vårdlokaler i Region Skåne är gamla och slitna, och sjukhusen behöver rustas upp och förbättras för att klara de nya vårdbehov och arbetssätt som framtiden för med sig. Patienterna behöver bättre miljöer för sitt läkande, och medarbetarna en attraktiv och trygg arbetsmiljö.

Detta är bakgrunden till att Region Skåne beslutat att investera stort i att utveckla sjukhusområdena på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Något som innebär både om- och nybyggnationer för att skapa nya lokaler. Nybyggnationen blir samtidigt en drivkraft för att utveckla arbetssätten för en effektivare och säkrare vård.

Målet är att skapa sjukhus i världsklass med vård- och arbetsmiljö som kan möta framtidens krav. Arbetet kommer att pågå under flera år. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter