Statistik om Skåne

stapeldiagramUppföljning av Skånes utveckling

 

Varje år gör Region Skåne en uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. I uppföljningen presenteras bland annat hur befolkningsmängden, arbetslösheten och utbildningsgraden har förändrats.

Befolkning Befolkning

 

Arbete Arbetsmarknad

 

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 74,6 procent av alla län även när gränspendlare till Danmark och Norge medräknas. Riksgenomsnittet är 78,0.

Sysselsättningsgraden varierar kraftigt mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 73,2 procent, medan sydöstra Skåne, med 79,8 procent, har den högsta sysselsättningsgraden

Mellan 2013-2025 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft öka med 10 procent i Skåne.

Inom Skåne är skillnaderna för sysselsättning, ekonomi och utbildningsstruktur stora. För att bidra med bättre underlag till utvecklingsarbetet har Region Skåne tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.


HjärtaFolkhälsa

 

De allra flesta 8-månaders barn och 4-åringar i Skåne mår "bra" eller "mycket bra". Psykosomatiska symtom hos barn är vanligare i familjer med svag ekonomi och det är dubbelt så vanligt att 4-åringar i familjer med ekonomisk stress ofta har ont i magen än 4-åringar i familjer utan ekonomisk stress.

De allra flesta vuxna i Skåne mår bra, men fler män än kvinnor uppger att de mår bra. 

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns nu tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Till statistiken 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter