Fakta och statistik om Skåne

Region Skånes mål för Skåne är att Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare.

Skåne är en region med fantastiska möjligheter. Här finns många unga människor, en stark innovationsstruktur och en hälsosam miljö.

Men det finns utmaningar; hög ungdomsarbetslöshet, låg sysselsättningsandel och svagt entreprenörskap.

Ligger långt fram inom innovation

Ambitionen är att Skåne ska vara den mest innovativa regionen i Europa 2020.

2012 gjorde den internationella organisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en kartläggning av Skånes styrkor och svagheter.

De kom bland annat fram till Skåne är en av de mest framstående regionerna i världen när det handlar om innovation och teknologi.

Stora framtidssatsningar

På båda sidor om Öresund växer Medicon Valley fram, med spetsforskning, företag, utbildning och sjukvård. Skåne kommer också att få mycket stora investeringar inom livsvetenskap (life science) och medicin de närmaste tjugo åren.

ESS, Max IV, Medicon Village och Region Skånes mångmiljardsatsningar på bland annat Skånes universitetssjukhus - tillsammans bäddar detta för en spännande utveckling i regionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter