Skåneleden och strövområden

Region Skåne är huvudman för och utvecklar den drygt 100 mil långa Skåneleden. Vi arbetar för att göra skånska natur- och strövområden attraktiva och välbesökta.

Leden erbjuder milslånga vandringar med övernattning i naturen men också mindre ansträngande dagsetapper.

Vi arbetar för att leden ska erbjuda service och upplevelser för alla. Med Skånetrafiken gör vi leden tillgänglig från hela Skåne.

Region Skåne har huvudansvaret för Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltning av leden och totalt 29 kommuner ansvarar för all skötsel.

Vandringens år

Region Skåne har utsett 2016 till Vandringens år, och regionala utvecklingsnämnden har beslutat satsa två miljoner kronor på projektet. Vandringens år är kopplat till det internationella vandringseventet Eurorando 2016, som hålls i Skåne i september.

Inom ramen för Vandringens år finns många aktiviteter, som inspirationsdagar i naturen och vandringar för skolklasser.

Vandringens år på Skaneleden.se

Stiftelsen Skånska landskap

Region Skåne har gett Stiftelsen Skånska landskap uppdraget att förvalta och sköta ett 20-tal strövområden runt om i Skåne som erbjuder fiske, paddling, bad och vacker natur. Flera områden är tillgängliga även för personer med rörelsehinder.

Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att främja friluftslivet. Sedan 2010 är stiftelsen en självständig organisation men med ekonomiskt stöd från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter