Regional superbuss

Regionala superbussar ska binda ihop Skånes större orter, där det inte finns järnväg, med snabba, effektiva och bekväma busslinjer. Vi planerar för regionala superbussar på åtta stråk i Skåne.

För att förstärka kollektivtrafiken inför vi nya busslinjer med hög kapacitet som kan likställas med tågtrafik. De nya busslinjerna ersätter de existerande linjerna på sträckorna och kommer vara snabbare och effektivare. Vägar och hållplatser kommer att förberedas så att busstrafiken snabbt kommer fram.

Vi planerar för ett långsiktigt system och resenärerna ska vara säker på att bussarna, precis som järnvägen, tar samma väg och stannar på samma stationer under en lång tid framöver.

Åtta stråk har utretts

Region Skåne, Skånetrafiken, Trafikverket och de berörda kommunerna har utrett möjligheterna för superbussar på åtta stråk i Skåne. Utredning blev klar i december 2014 och nästa steg är att diskutera vidare med de berörda kommunerna om vad som behöver göras på vägar och hållplatser.

Trafikverket beräknar att dessa åtgärder kommer igång under 2015 – 2016. Trafiken på de åtta ståken kommer igång när åtgärderna på vägar och stationer är klara, och när nya avtal med Skånetrafikens trafikentreprenörer startar.

Bussresorna ska vara bekväma och snabba och fordonen utrustas med bland annat wifi och övrig service som i dag finns på Pågatåg och Öresundståg. Det ska gå att läsa, sova eller arbeta.

Utredda busstråk

  1. Malmö – Näset (nuvarande busslinje 100)
  2. Helsingborg – Markaryd (nuvarande busslinje SkåneExpressen 10)
  3. Kristianstad – Simrishamn/Ystad (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 3 och 4)
  4. Kristianstad – Malmö (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 1 och 2)
  5. Helsingborg – Höganäs (nuvarande busslinje 220/222)
  6. Lund – Simrishamn (nuvarande busslinje SkåneExpressen 5)
  7. Malmö – Sjöbo (nuvarande busslinje SkåneExpressen 8)
  8. Kristianstad – Osby (nuvarande busslinje 545)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter