Marieholmsbanan

Efter en upprustning av Marieholmsbanan kan Pågatåg köra mellan Eslöv och Teckomatorp med ett nytt stopp i Marieholm. Trafiken på Marieholmsbanan startar i december 2016.

Marieholmsbanan löper mellan Eslöv och Teckomatorp och är i dag en bana utan persontågstrafik. Standarden på banan är för låg för att den ska kunna användas till tidtabellslagd persontågstrafik.

Region Skåne, Trafikverket och Eslövs kommun är överens om att rusta upp banan så att Skånetrafikens Pågatåg ska kunna köra på den, med ett nytt stopp i Marieholm. Banan ger bättre förbindelser mellan Eslöv och Helsingborg.

Ny station i Marieholm

Trafikverket ansvarar för järnvägen i Sverige och har beslutat att rusta upp Marieholmsbanan. De åtgärder som behövs för att kunna köra regelbunden gods- och persontrafik är framför allt spårbyte och kontaktledningsbyte, och en ny station i Marieholm.

Region Skåne samfinansierar satsningen tillsammans med staten och Eslövs kommun. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter