Kontinentalbanan (Malmöringen)

Inom de kommande åren kan persontåg åter rulla på Kontinentalbanan och stanna vid Östervärn, Rosengård och Persborg. Då skapas Malmöringen. Trafikstart senast 2025, eventuellt tidigare.

När Kontinentalbanan åter tas i drift för persontåg bildar den tillsammans med Öresundsbanan och Citytunneln Malmöringen. Malmöringen kommer att trafikeras av Pågatåg som stannar på de nya hållplatserna i Östervärn, Rosengård och Persborg.

I Östervärn och Persborg stannade Pågatåg innan Citytunneln togs i bruk.

Bulleråtgärder utförs senast 2025

När Citytunneln i Malmö invigdes försvann persontrafiken från Kontinentalbanan, och i dag används den främst för godstrafik. Innan persontågstrafik åter kan köra på banan ska Trafikverket utföra ett antal åtgärder, till exempel bulleråtgärder.

Trafikverket planerar att utföra åtgärderna 2020 – 2025. Trafikstart för Pågatåg på Malmöringen kan eventuellt ske tidigare. Men tillståndsprocessen för att få köra persontåg på Kontinentalbanan är inte klar ännu.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter