Västkustbanan

Sedan december 2015 går tågen genom Hallandsåstunneln. Då öppnade också de nya stationerna i Barkåkra, Förslöv och Båstad. Om några år blir det även dubbelspår på sträckan Maria-Ängelholm.

Västkustbanan mellan Ängelholm och Förslöv fick dubbelspår 2012. Med dubbelspåret genom åsen och kommande dubbelspår Maria-Ängelholm är det slutligen enbart en kvarvarande delsträcka med enkelspår på Västkustbanan i Skåne – i norra Helsingborg mellan Centralstationen och Maria.

Tåg till Förslöv

Sedan den 13 december 2015 trafikerar Pågatågen banan norr om Ängelholm till de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv.

Tåg till Halmstad

I december 2015 började också Pågatågen att köra hela vägen till Halmstad. Den 8 december invigdes tunneln genom Hallandsåsen och sedan 13 december rullar tågen genom åsen.

Sju gånger om dagen måndag till fredag kör tågen från Ängelholm, via Båstad och Laholm, till Halmstad. Dessa tåg stannar inte i Barkåkra och Förslöv.

Öresundstågen är ungefär 10 minuter snabbare tack vare den nya tunneln. Vid Båstad finns en helt ny station, med anslutningstrafik till centralorten.

Maria-Ängelholm

Planeringen är igång för att cirka 2019-2022 anlägga ett dubbelspår på sträckan Maria-Ängelholm. Samtidigt kommer alla berörda stationer – Maria, Ödåkra, Kattarp och Ängelholm – att rustas upp. Sträckan är idag ett mycket hårt belastat enkelspår och med utbyggnaden blir det möjligt att köra fler tåg.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter