Skånes universitetssjukhus, Lund

Lunds kommun 046-

 

Getingevägen 4, 221 85 Lund
www.skane.se/sus  
Växel 046 - 17 10 00
Sjukhusets mottagningar och avdelningar kan alltid nås via växeln.
Information om besöks- och telefontider lämnas i samband med inskrivningen.
Administration/Sjukhusledning  
Seminariet, Lasarettsgatan 40  
Växel     17 10 00
   

Patientupplysning

 
Frågor om på vilken avdelning en patient vårdas 17 17 43

  
E-post till sus@skane.se tas emot av registrator och läses under kontorstid måndag till fredag.

För kontakt med klinik angående frågor om vård, tidbokning eller avbokning används ”Mina vårdkontakter”: https://kontakt.minavardkontakter.se/skaffakonto

För medicinska frågor hänvisas till ”1177: Råd om vård dygnet runt” http://www.1177.se/Skane/

 Vid akuta tillstånd ring 112

 

Patientforum i Lund

C-blocket, Sjukhusbiblioteket, plan 1  
Frågor om hälso- och sjukvård
sjukhusbiblioteket.lund@skane.se
www.skane.se/sus/patientforum
17 17 25

AK-enheten

Getingevägen 4 17 58 00
   
   

Akutmottagning

Klinikgatan 15
Nås via sjukhusets växel
För rådgivning hänvisas dygnet runt till telefon 1177
www.1177.se

17 10 00

1177


 

Allergimottagning

Se Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Hud, Lungmottagning, Öron- näs- & halssjukvård

 

Arbets- och miljömedicin

Telefon 17 31 85
Labmedicin Skåne  
www.skane.se/labmedicin  

 
   

 

Arytmikliniken

Sjuksköterska telefon 
tel.tid måndag-torsdag kl 13-15
17 58 32
Sekreterare telefon  (Recept, Läkarkontakt) 
tel.tid måndag-torsdag kl 9-12 samt 13-15 och
fredag kl 9-12.
17 36 44
   

Barn- och ungdomskirurgiska kliniken

Hjärtmottagning 17 81 43
Kirurgmottagning 17 80 45
Barn- och ungdomssmärtenheten 17 84 79

 
   

 

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barnakut, dygnet runt
Akutgatan 4

 

Rådgivning dygnet runt, Sjukvårdsrådgivningen
på telefon 1177 eller din vårdcentral

 
   
Allergi-, immunologi- och hudmottagning 17 80 40
Barnmottagning i Eslöv

0413-556050

 

0413-556054

Allmän mottagning 17 80 28
Cystisk fibros och lungmedicinmottagning 17 82 63
Diabetesmottagning 17 80 48
Endokrinmottagning 17 80 48
Gastromottagning 17 80 49
Neurologmottagning 17 80 80
Njurmottagning (nefrologi) 17 80 48
Reumatologisk mottagning 17 80 58

 

Blodgivning

Blodcentralen Skåne 0200-87 11 22

www.geblod.nu

 

 

Dietisterna vid klinisk nutrition

Reception (vuxna patienter) 17 21 27

www.skane.se/dietist

 

 

Endokrinologi/Diabetes

Mottagning, tidbokning 17 38 94
Sjuksköterskeexpedition 17 12 31

 

Funktionsundersökning

Klinisk kemi 17 34 76
   
www.skane.se/labmedicin  

 

Gastroenterologi

Medicinsk gastromottagning 17 71 01

 

 

Hematologi- och koagulationskliniken

Mottagning, hematologi

17 71 41

   

 

HIV-testning och rådgivning

Infektionsmottagning 17 18 54
HIV, könssjukdomar information, tidbokning 17 11 65
  17 21 13

 

Hjärtmottagning

Rådgivning, recept 17 22 12
Tidbokning, remissförfrågan 17 12 19

 

Hud

Hudmottagning 17 21 13
Information och rådgivning - könssjukdomar 17 11 65
STI-mottagning 17 21 13
Könsmottagning 17 21 13
Allergimottagning 17 31 51

 

Hälsoenheten

Lasarettsgatan 40, byggnad 41 A
Läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska
17 73 71

 

Infektionssjukvård

Tidbokning (även vaccination) 17 11 25
Rådgivning (sjuksköterska) 17 18 54

 

 

Kirurgiska kliniken

Öppenvårdsenhet  
   Rådgivning 17 11 69
   Team Bröst/melanom 17 22 55
   Team Endokrin 17 18 02

   Team Övre magtarmkanalen

17 13 10
   Team Lever-bukspottskörtel 17 22 47
   Bröstprotesmottagning 17 36 77
   Endoskopi 17 13 34

 

Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin

Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum
C-blocket, hisshall A, plan 2
www.skane.se/sus/bfc/klinfys
 
  17 33 20

 

Klinisk genetik

Labmedicin Skåne 17 33 62
Allmän genetisk, neuro- hjärt- och cancergenetisk
rådgivning
 
www.skane.se/labmedicin  
    
  
 

Kvinnokliniken

Akutmottagning 17 25 15
Amningsmottagning 17 86 26
Expedition (personsökning, telefontid) 17 25 20
FamiljeBB 17 25 82
Förlossningsavdelning. 17 25 00
Gynekologisk avdelning 49 17 24 49
Gynekologisk mottagning (tidbokning) 17 25 10
Operationsavdelning 17 25 30
Perinatalavdelning 17 24 44
Rådgivning. 17 53 47
Ultraljudsmottagning (tidbokning) 17 26 32
   
   
Kvinnohälsan  
Abortmottagning 040-33 21 00
KOM-gruppen 0766-48 62 42, 0766-48 66 00
Mottagning för våldstagna kvinnor 17 70 87, 17 11 64
Mottagning för avvikande cellprov (tors 11-12) 17 59 44
Preventivmedelsmottagning  17 53 47
Uroterapi 17 53 47
Mödrahälsovård/preventivmedelsrådgivning/
cellprovtagning
Se Barnmorskemottagningar
 
   
  
 

Käkkirurgiska kliniken

Barngatan 1
(remiss erfodras)
17 11 00


 

Lungdispensär

Telefon 17 12 10
   

Lungmottagning

Rådgivning, recept 17 12 07
Tidbokning  17 12 14
Allergimottagning  
     Rådgivning, recept 17 22 53
     Tidbokning 17 12 34

 

Minneskliniken

Reception 17 74 52
Vårdrådgivning 17 74 59
   

 

Neonatalkliniken

Klinikgatan 12

 
Neonatalmottagning 17 84 28
Vårdavdelning IVA  

17 80 68


Vårdavdelning
 

17 84 36

www.skane.se/sus/neonatalkliniken  
   

Neurofysiologiska kliniken

Telefon.(remiss erfordras) 17 33 80
C.blocket, hisshall B, plan 2
www.skane.se/sus/neurofys
 
   

 

Neurokirurgi

(remiss erfodras)  
Rådgivning, tidbokning 17 12 18
Recept 17 12 72
Remissförfrågan 17 21 46
   

 

Neurologiska kliniken

Mottagning 17 12 84
Recept/tidbokning/rådgivning  

 

Njurmedicin

Mottagning 17 12 52

 

 

Ortopediska kliniken

Mottagning, sekretariat 17 28 55

 

Ortopedteknisk avdelning SOL

Telefon 31 15 80

 

Pacemakermottagning

Telefon 17 16 58

 

Provtagning

Klinisk kemi 17 34 67
www.skane.se/labmedicin  

 

Psykiatri

Se Psykiatri i Lund  
   

 

Punktionsmottagning

Klinisk patologi, Labmedicin Skåne 17 35 21
www.skane.se/labmedicin  

 

 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

 www.skane.se/sus/rehab

Sektionen för specialiserad stroke- och
allmän rehabilitering

Slutenvård rehabilitering avd 107 (Orup) 0413-55 66 73, 0413-55 66 70 
Stroke dagvård/mottagning (Lund) 046-17 37 05
   

Sektionen för högspecialiserad
spinal- och hjärnskaderehabilitering

 

Hjärnskadeenheten (Orup)

 
 Avd 108  

0413-55 66 45, 0413-55 66 80

Spinalskadeenheten (Orup)
 Avd 109

 

0413-55 66 46, 0413-55 66 90

 
Patienthotell Orupsberg

Besöksadress: Sanatorievägen 18, 243 95 Höör

0413-55 68 00
   

Sektionen för specialiserad smärtrehabilitering (Lund)

 
Reception  046-17 15 20
Undersköterska, läkare mottagning 046-17 53 64
Sekretariat, fysikalisk medicin

Besöksadress: Lasarettsgatan 13, 221 85 Lund

046-17 15 22
   

Sektionen för akut- och öppenvårds-neurorehabilitering (Orup, Lund, Malmö)

 
Öppenvård neurorehabteam (Orup) 0413-55 66 44
Neurorehab personal Lund/Malmö 046-17 15 20
Hjärnskadekoordinator för Region Skåne (Orup)
www.skane.se/hjarnkoord
 072-577 84 14

 

Reumatologi

Rådgivning - mottagning 17 13 89
Reception 17 16 19

 

Röntgen

Remiss erfodras alltid utom för mammografihälsoundersökning
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum  
C-blocket, plan 4
www.skane.se/sus/bfc
 
   Röntgen 1  
   Lungor, urinvägar, mag-tarmkanal   17 30 10
   Datortomografi 17 30 45
   Röntgen 2  
   Skelett 17 30 15
   Barn 17 30 58
MR-Neuroröntgen-Odontologi:  
   Odontologisk röntgen 17 30 77
   MR 17 70 35
   Neuroröntgen 17 53 63
Röntgen Landskrona:  
   Konventionella undersökningar 0418-45 44 70
  CT 0418-45 44 72
  Ultraljud 0418-45 44 60
  MR 0418-45 44 69
  Röntgen Eslöv (skelett- och lungundersökningar) 0413-55 64 11
Mammografi:
Hälsoundersökning
 
   Tidbokning/ombokning: Unilabs Kundtjänst, Helsingborg 042-406 80 80
  Övriga frågor: Eslöv 0413-55 64 12
  Övriga frågor: Landskrona 0418-45 44 60
  Klinisk mammografi: 17 30 54

 

Sexologisk mottagning

Nås via växeln 17 10 00

 

Skånes onkologiska klinik

Allmän mottagning 17 75 33
Gyn mottagning 17 75 40
Isotopterapiavdelning 17 18 71
Lymfödemmottagning 17 22 81
Medicinsk behandlingsenhet 17 76 30
Onkogenetisk mottagning 17 33 62
Onkologisk behandlingsenhet
i Helsingborg
042-406 15 68
Sektionen för cancerrehabilitering 17 75 18
Smärtenheten 17 35 86
Strålbehandlingsavdelning 17 76 10

 

Strålningsfysik

Klinikgatan 7 växel 17 10 00

 

Urologi

Rådgivning och tidbokning via Urologiska kliniken i Malmö 040-33 27 20

 

Ögonsjukvård

Rådgivande sjuksköterska, Tidsbeställning 17 28 05
Ortoptist mottagning (röstbrevlåda) 17 16 99

 

Öron-, näs- och halskliniken

Mottagning  
Tidbokning 17 16 00
Allergimottagning 17 17 19
Audiologisk avdelning  
   Tidbokning läkare 17 29 10
   Audionom rådgivning/tidbokning 17 29 22
   Avdelning för röst och talvård  
   Tidbokning läkare och logoped 17 35 84
  
 

Övrig verksamhet

 
   

Medicinsk teknik

Telefon 17 73 30
Lasarettsgatan 37
 

Patienthotell

Reception 17 86 00

 
  17 75 60

 
   

 

Sjukhusbiblioteket

C-blocket, plan 1
sjukhusbiblioteket.lund@skane.se
www.skane.se/sus/sjukhusbiblioteket
17 17 25

 

Sjukhuskyrka

Sjukhuskyrkans expedition 17 17 39
Sjukhuskyrkans samtalsmottagning 17 27 82
www.svenskakyrkan.se/lund/sjukhuskyrkan  

Information

Den 1 januari 2010 bildades Skånes universitetssjukhus genom en sammanslagning av universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
 
Patienter som tidigare besökt ett av sjukhusen kan nu i vissa fall få kallelse till det andra. Det är viktigt att läsa texten på kallelsen noga före besöket.
 
 • Sidan uppdaterad
  2013-03-06 av Torbjörn Petersson torbjorn.a.petersson@skane.se
  Faktaägare: Monica Larsson
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies