Sjukhus

I Skåne finns sjukhus på tio orter. Här finns såväl universitetssjukhus och akutsjukhus som närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

Sjukhusens egna webbplatser

Akutsjukhus och närsjukhus

Akutsjukhusen Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Helsingborgs lasarett har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. 

På akutmottagningarna tar vi hand om svårt sjuka patienter med till exempel bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador och djupa sårskador. Akutsjukhusen bedriver även specialiserad vård inom öppen och sluten vård.

Närsjukhus är mindre sjukhus som finns på flera håll i Skåne. De har profilerat sig inom vissa specialiteter och fokuserar främst på planerad vård, till exempel vissa typer av operationer.

Närsjukhus i Skåne är Hässleholms sjukhus, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet i Trelleborg, Lasarettet i Ystad, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn och Ängelholms sjukhus.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter